BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

MÍSTNÍ KNIHOVNA V HORNÍ LIDČI

Horní Lideč je valašská obec ležící nedaleko Valašských Klobouk se 1400 obyvateli.

Knihovní fond
V současné době vlastní knihovna okolo 10 tisíc svazků. Nakupujeme také časopisy (Koktejl, Domov, Reflex - formou předplatného). Ostatní časopisy výhodně nakupujeme z remitend. V roce 2000 bylo nakoupeno 155 nových svazků.

Čtenáři
V knihovně je asi 400 registrovaných čtenářů. Jejích služeb (Internet, půjčování knih a časopisů) ve velké míře využívají také čtenáři z okolních obcí. Např. za loňský rok učinili čtenáři celkem 34.718 výpůjček. Průměrně navštíví knihovnu ve výpůjční den 40 - 50 čtenářů.

Technické vybavení
V roce 1997 byl do knihovny zakoupen z okresní dotace první počítač a začalo se s novou evidencí knihovního fondu. Současně byla zahájena retrokonverze. Z dotace MK ČR (granty) jsme si během uplynulých let pořídili další počítače a skener. Zatím máme Internet na třech počítačích (pro veřejnost na dvou). Na počítačích je nainstalován také souborný katalog okresu Vsetín a čtenáři si tak sami mohou vyhledávat jednotlivé záznamy.

Vzdělávací a výchovné akce
V knihovně ročně proběhne kolem 40 akcí. Převážná většina je určena pro děti místních škol. Jsou pro ně připravovány knihovnické lekce, literární besedy o spisovatelích a ilustrátorech, o nových knihách nebo o práci s Internetem. Již tradicí se staly besedy u vánočního stromečku a v období Velikonoc povídání o velikonočních zvycích. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Zlín chystáme pro 2.stupeň ZŠ soubor přednášek o drogové problematice.

Také děti z MŠ přicházejí pravidelně do knihovny, aby se seznámily s jejím prostředím. Pro tyto nejmenší "čtenáře" jsou určeny besedy o knížkách, ale také první seznámení s počítačem (využití CD-ROMů).
Pro dospělé čtenáře organizujeme především cestopisné besedy. (Sjíždění řeky Yukon, přechod Pyrenejí, Himaláje, Podkarpatská Rus). Se zájmem veřejnosti se setkaly také literární večery. (Např. poetické pásmo "Broučci Jana Karafiáta" nebo Helena Mičkalová představila svou knihu valašských pověstí). Na letošní podzim máme dohodnutou cestopisnou besedu o Norsku a Rumunsku s lidčanskými cestovateli.
Knihovna se také každoročně zapojuje do Týdne knihoven a do akce Březen - měsíc Internetu.

V knihovně v současné době probíhají tři jazykové kurzy - angličtina, francouzština, španělština, které navštěvuje asi 40 lidí. Knihovna se podílí na vydávání čtvrtletníku - Obecní listy.

Informační centrum
V loňském roce jsme začali při knihovně budovat Informační centrum pro návštěvníky našeho regionu. Naší snahou je navázat v rámci IC spolupráci se Slovenskem.

Věra Povalačová - Místní knihovna Horní Lideč, Marie Pokorná - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP