BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

KNIHOVNA ROKU 2001

V letošním roce probíhala soutěž Knihovna roku v rámci soutěže Vesnice roku již podruhé. Komise složené ze starostů obcí a zástupců jednotlivých profesních zaměření objížděly v krajích nominované obce v letních měsících a udělily tituly krajský vítěz Vesnice roku 2001, stuhy a diplom za vzornou knihovnu. Tento diplom převážně nezískaly vítězné obce, a protože titul Knihovna roku je udělován i na celostátní úrovni, musela ještě zvláštní komise posoudit nominované knihovny v krajích. Tohoto úkolu se zhostila komise ve složení Mgr. Milena Kodýmová (MěK Jindřichův Hradec) - předsedkyně, Dr. Vladislav Raška (KKD Vyškov), Dana Wimmerová (MěK Český Krumlov) a Mgr. Ladislav Zoubek (MěK Děčín) jako členové. Ve dnech 16. - 19. října navštívila 9 knihoven. Při této příležitosti doslova objela celou republiku a ujela více než 1 300 km. První den cesta směřovala z Vyškova do Hroznové Lhoty (o. Hodonín) a Horní Lidče (o. Vsetín), další den do Proseče (o. Chrudim), Pecky (o. Jičín) a Višňové (o. Liberec), třetí den do Mašťova (o. Chomutov) a Tachlovic (o. Praha-západ) a konečně poslední den do Kolince (o. Klatovy) a Brlohu (o. Č. Krumlov).
Úroveň všech knihoven byla na velmi dobré úrovni a celostátní komise měla nelehkou úlohu při závěrečném hodnocení. Vybavení místních knihoven výpočetní technikou a zřízením "veřejného" internetu je díky řadě grantů na vysoké úrovni, takže počítače nejsou dominantním kritériem. Tím je především práce se čtenáři, to, co knihovny dokáží občanům nabídnout nad běžný rámec výpůjčních činností. Mezi dobré knihovny patří také ty, které si dokázaly svou prací vydobýt důležité místo v obci. Vítěznou Knihovnou roku 2001 se stala Horní Lideč, zvláštní ocenění získaly knihovny v Hroznové Lhotě, Pecce a Višňové a ostatní knihovny čestný diplom. Ocenění jsou slavnostně předána knihovníkům a starostům obcí 12. prosince v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR.

Druhý ročník soutěže ukazuje, že se hodnocení knihoven již stalo integrální součástí soutěže Vesnice roku, a to je významný přínos nejen pro zúčastněné či oceněné. Prestiž knihoven se trvale zvyšuje, což bylo patrné především na přístupu starostů jednotlivých obcí, ale i členů krajských komisí. Do dalšího ročníku si lze jen přát, aby pracovníci velkých knihoven při metodické práci v regionech dokázali přesvědčit starosty, aby své obce, kde výborně pracuje obecní knihovna, přihlásily do soutěže Vesnice roku 2002.

Mgr. Ladislav Zoubek

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP