BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V REGIONECH

SEVERNÍ MORAVA

VV SKIP kladně hodnotil iniciativu regionu Severní Morava. Pro snadnějsí a rychlejší komunikaci zřídila totiž regionální pobočka SKIP Severní Morava elektronickou konferenci. Chcete-li se do konference přihlásit, postupujte takto:

  1. odeslat e-mail na adresu: mailman@pandora.cz a do jeho předmětu napsat: subscribe SKIP10.
  2. po potvrzení od poštovního systému z mailman@pandora.cz potvrdit odpověď (reply).

Konference není vyhrazena jen členům SKIP, mohla by se naopak stát prostředím pro širší výměnu informací mezi knihovnami na severní Moravě.

Který region bude následovat?

JIŽNÍ ČECHY HLÁSÍ:

Již osmé setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel proběhlo 21. - 22. září ve Strakonicích. Tato akce je mezi knihovníky oblíbena, což dokazuje každoročně se zvyšující počet účastníků. Kladem je také to, že se setkání koná pokaždé v jiném jihočeském městě a tak dává účastníkům možnost dobře poznat jižní Čechy i práci s regionální literaturou v jednotlivých okresech.

Program velmi dobře připravily kolegyně ze Šmidingerovy knihovny. Podařilo se jim zajistit velmi zajímavé hosty. Začal procházkou městem. Večerní posezení v knihovně zahájila dudácká muzika (jinak to ani ve Strakonicích nebylo myslitelné). Zajímavým hostem byl pan Ondřej Fibich (nakladatel), který představil knihovníkům Řád maltézských rytířů, jehož je sám členem. Večer vyvrcholil posezením s ing. Pavlem Pavlem a stěhováním soch na Velikonočním ostrově. Expedice RAPA NUI - povídání doplněné diapozitivy zaujalo všechny přítomné. Druhý den již tradičně program pokračoval výletem do blízkého okolí. Po shlédnutí poutního místa Lomec pokračovala cesta do Vodňan. Literární pouť po stopách významných spisovatelů Zeyera a Heritese byla náplní procházky městem. Po návratu do Strakonic byl oficiální program zakončen prohlídkou strakonického muzea. Opět se potvrdilo, že knihovnické noci jsou krátké... Ta strakonická byla jedna z nejkratších!!!

Koncem září (27. 9.) byla zdárně ukončena teoretická část jihočeského pilotního projektu Knihovna - informační centrum obce. Prvních 15 absolventů kurzu z celých jižních Čech získalo (po složení závěrečných zkoušek) osvědčení, které jim umožňuje pracovat v oblasti knihovník, informační pracovník. V současné době probíhá praktické ověřování získaných vědomostí přímo v jednotlivých knihovnách. Souběžně je připravována závěrečná hodnotící zpráva celého kurzu a metodický návod, jak tyto kurzy realizovat i v jiných regionech.

Zahájení Týdne knihoven 2001. Zahajovací happening proběhl poprvé mimo Prahu. Organizátorem byla jihočeská pobočka SKIP - místo konání: Český Krumlov.

Téměř 100 účastníků (díky vydatné podpoře pražského SKIPu, jejíž členové zorganizovali zájezd po jihočeských pamětihodnostech a tak si zajistili účast na připraveném programu). Nad akcí převzalo patronát město Český Krumlov, slavnostního zahájení se zúčastnili starosta Antonín Princ a senátor MUDr. Martin Dvořák. Krátce se objevila také paní Alexandra Zajíčková (spoluorganizátorka projektu Knihovna - informační centrum obce) se svým manželem poslancem Tomem Zajíčkem. Hostům byl za dobrou spolupráci s jihočeským SKIPem předán Librosaurus.

Po představení soutěžních družstev a složení slibu závodníků bylo zahájeno soutěžní klání. Celkem sedm družstev (Praha 1 - NK, Praha 2 - MěK, Střední Čechy, Valašské Království, Moravskoslezsko, Jižní Morava a Jižní Čechy) soutěžilo v představování svého regionu, dále pak nejprve za pomoci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov uskutečnilo virtuální a později (v rámci plnění soutěžních úkolů) i skutečnou procházku městem.
Všechna družstva soutěžila s plným nasazením, síly byly vyrovnané, diváci se dobře bavili. Vítěze nakonec musel určit los (hod kostkou). Putovní pohár (plný řezaného piva Eggenberg) a právo uspořádat další happening získalo jihomoravské družstvo v čele s kolegou Vláďou Raškou.

Program doplňovala svou hudbou skupina Kapka a všechny potěšilo večerní překvapení, kdy se skupinou renesačních tanců Fioretto přišel všechny přivítat také Vilém z Rožmberka se svou družinou.

JIŽNÍ MORAVA

V minulých dnech vyšlo 1. číslo ročníku 2001 Regionálního bulletinu SKIP Jižní Morava. Z jeho obsahu je nejlákavější pro 77 individuálních a 43 institucionálních členů regionu nabídka 5denního zájezdu do Dánska, jehož vyvrcholením bude návštěva Černého démantu (Královské NK v Kodani a památek na H. Ch. Andersena v Odense). Ale možná stejný zájem bude i o anoncovaný seminář Regionální informace v MěK Prostějov.

Bulletin vychází nepravidelně elektronicky i papírově (náklad 100 kusů).


Z dalších regionů nedošly žádné informace, s výjimkou zpráv otištěných na jiných místech tohoto čísla.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP