BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

NOC S ANDERSENEM

Andersen2.4.1805 se narodil světoznámý dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Toto datum i po dvou staletích zůstává významným datem. Tak např. v Rakousku ho slavili letos už po 21. jako Andersenův den. V Česku dáváme přednost Noci s Andersenem, která proběhla letos po třetí a to z pátku 22. na sobotu 23. března. Podrobné hodnocení je k dispozici v časopise Čtenář č. 5, str. 144-145. Zde tedy jen pár dojmů.

Právě jsem dočetla 350 mailů, které došly během včerejší Noci s Andersenem, a dýchla si úžasné atmosféry od Ústí po Jarošov, od Trnavy po Cheb. Spalo se v 72 knihovnách. Jen odhadem jsem si tak spočetla, že noční knihovnu poznalo minimálně 1200 dětí a 300 dospělých. To znamená, že zhruba jednomu a půl tisíci lidí bylo dnes v noci báječně. A kdo za to může? Naše děckařky. Co se všechno dělalo: četlo, zpívalo, hrálo divadlo, hrálo na hudební nástroje, hrálo hry, soutěžilo, křížovky luštilo, skládalo, malovalo, lepilo, stříhalo, překonávalo strach ve skladištích a sklepeních, recitovalo, běhalo, jezdilo, opékalo, tančilo, skákalo, stepovalo, vyprávělo, chatovalo, mailovalo, surfovalo, hledalo, psalo, skládalo básně, kouzlilo, ze zajetí vysvobozovalo, rozdávalo, vařilo, cukroví a vejce zdobilo, jedlo a pilo, smálo, strašilo, koukalo, natáčelo (soukromě i pro TV), ba i gelové svíčky vyrábělo - jen se moc nespalo.

To všechno v knihovnách umí. A umí to dobře, jinak by letos nebylo tolik dětí (a dokonce i tolik zklamaných, které se už na noc nedostaly), nepřibylo tolik knihoven a nemluvilo by se v noci už třemi jazyky (česky, polsky, slovensky). Řada z knihovnic odcházela po 24 hodinách na další směnu domů nebo dokonce zůstala ještě po úklidu na další "obyčejnou" službu v knihovně. Ředitelky, ředitelé, vedoucí, všimněte si svých děckařek, jsou to mimořádné osobnosti.

Zlata Houšková

Tak jsme podruhé "spali" s Andersenem

Dětská oddělení KJD Příbram se letos opět zapojila do společné akce Klubu dětských knihoven SKIP, která se koná v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu a při níž si připomínáme také svátek dětské knihy - výročí narození pohádkáře H. CH. Andersena. Proto tedy Noc s Andersenem.

Před rokem se účastnilo přes třicet, letos už přes sedmdesát dětských knihoven z celé republiky, a my jsme pyšné na to, že naše knihovna patří k těm prvním zapojeným.

A jak ta letošní "Noc" probíhala?

Sraz účastníků byl naplánován mezi 18 a 19 hodinou v pátek 22. března na dětském oddělení ve staré části města. Ale většina účastníků se zřejmě nemohla dočkat, protože v šest večer jsme již měli většinu dětí v knihovně, a tak jsme mohli začít.

Na rozjezd a seznámení jsme si všichni vyzdobili kelímky na pití, každý svým originálním obrázkem, ale i knihovnu - spoustou pestrých nafukovacích balónků s překvapením. Ponořením ruky do losovacího klobouku změnil každý z účastníků svou identitu za jednu z postav z Andersenových pohádek. Tak se z nejmladšího Toma stala Žofie, z Jesiky princezna a z největšího Martina Malá mořská víla. K tomu trochu povídání o panu Andersenovi a jeho pohádkách.

A potom už běží pestrý program. Zdobení velikonoční kraslice, malování jara a jeho symbolů na společný velký obrázek, skládání básničky, dobrodružná výprava do hlubin tmavého knihovnického skladiště a zachraňování pestrobarevných obrázků zvířátek z jeho zaprášených regálů. Následuje návštěva u čarodějnice, která svým vzhledem děsila, ale nakonec dětem přečetla pohádku. Mezitím se, díky našim vojákům, na dvoře knihovny rozhořel oheň a nastalo opékání špekáčků. Následuje zpívání při kytaře. Zpíváme všechny písničky z pohádek, na které si dovedeme vzpomenout, ale nezapomeneme ani na písničky trampské. A zase různé hry a soutěže.

Půlnoc znamená nutnost překonat svůj strach a navštívit sklepní prostory naší knihovny. Na malé nocležníky tam čekaly krásné barevné větrníky, na ty větší navíc i středověký rytíř v brnění a kat. Někteří se báli trochu, jiní hodně, ale všichni to nakonec dokázali.

A tak si zasloužili velké popůlnoční překvapení, šlehačkou nazdobenou bábovku se dvěma hořícími svíčkami na počest naší druhé společné noci. Při jejich sfoukávání si slibujeme, že příští rok u nás budou hořet svíčky tři.

Potom už následuje ukládání ke spánku a uspávání při četbě pohádky, na jejíž konečné podobě se podílel každý účastník. Zatímco děti usínají, na knihovnice čeká úklid a mytí nádobí, vyhodnocení všech získaných bodů a určení nejšikovnějšího nocležníka, vypsání účastnických diplomů všem přítomným a příprava snídaně.

Sobotní ráno je bíle pocukrované a vzhledem k nutnosti rozchodu i trochu smutné.

Ale jenom trochu.

Tak zase za rok skřítci Knihovníčci, Literkové, Čtenáříčci a Notičkové.
Tak zase za rok děti.

Za všechny organizátory Anna Jindrová

Noc s H. Ch. Andersenem na Opatově

Ani ne měsíc po otevření naší zrekonstruované knihovny Opatov (Praha 11) jsme se rozhodly, že se připojíme k desítkám knihoven v naší republice a uskutečníme také "Noc s H. Ch. Andersenem". Protože to byla naše první noc, vybraly jsme raději děti našich pracovnic. Těch bylo původně 8. Jenže člověk míní, okolnosti mění. Přibyli jejich kamarádi, někdo onemocněl a tak konečný počet bylo 13 dětí. A co se večer v knihovně dělo? Děti hledaly pohádkový raneček, navštívila je pohádková babička a v pohádkové nůši přinesla skryté pohádkové postavy (děti byly rozděleny do tří skupin, měly si vybrat jednoho ze svého středu a obléci ho za pohádkovou postavu - viz fotografie), dále otvíraly pohádkový kufřík (pantomimicky znázorňovaly ostatním, co v kufříku nalezly) a při závěrečné "královské hostině" hledaly v kouzelných koláčcích radu pro krále, kterému zlá Babice-Holice zaklela jeho jedinou dceru, o které se povídá, že je velmi, velmi citlivá, mezi dalších pět stejných princezen (rada - hrášek zapečený v koláčcích, pohádka "Princezna na hrášku" - viz fotografie).

Nakonec celého večera musely děti pochytat Knihomolíka a Knihomolinku, kteří během večera nepozorovaně vnikli do knihovny a chtěli si pochutnat na dětských knížkách (Knihomolík a Knihomolinka = dvě převlečené knihovnice). Propojení naší knihovny s ostatními v republice zajišťovala opatovská "Kutilka webová".

No prostě vše ten večer bylo pohádkové. Kolem půlnoci jsme dětem před spaním začly číst pohádky. Po půlnoci už děti tiše oddychovaly a my - knihovnice - jsme si šly udělat silné kafe a při jejím popíjení jsme rozebíraly celý večer a zároveň plánovaly příští rok. Ráno přišlo "co by dup", nachystaly jsme snídani pro děti a každému jsme připravily pamětní list. Protože je v naší knihovně sobota pracovní, začali přicházet kolegové a kolegyně do práce, pro děti si přijeli rodiče a my jsme se každá - v rámci svých možností - těšila, až budeme moci zalézt doma do postele a dohnat probdělou noc.

Za dětské oddělení Věra Ryšavá

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP