BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Ze spolkových časopisů

BuB

BuBNěmecký knihovnický spolek BIB (viz výše) vydává časopis Buch und Bibliothek (BuB) s podnázvem Forum für Bibliothek und Information. BuB vychází jako měsíčník, ale 10x ročně (v červenci a říjnu vychází jako dvojčíslo). Rozsah: 94 stran. Každé číslo má tři části: BuB-Journal (zprávy), Bibliothek (články) a Buch/Medien (informace o knihách a mediích). Závěr každého čísla tvoří jednostránkové sumáře z nejdůležitějších článků v angličtině a francouzštině a několik stránek inzerátů s volnými místy. Navíc je do každého čísla všito několik listů BIB-Info na barevném papíře s informacemi o činnosti spolku.

4. číslo 2002 (54. ročník) vyšlo v předvečer spolkového sněmování v Augsburku (92. Deutscher Bibliothekartag). Časopis proto představuje čtyři nejdůležitější augburské knihovny. Řada dalších statí je věnována problematice využívání počítačů - kvalitě webových stránek knihoven, pracovním místům pro slepce, informacím o dvou elektronických časopisech recenzujících beletrii. Rubrika o managementu je věnována projektu BIX (BibliotheksIndex), připraveném spolkem univerzitních knihovníků (VDB) a nadací Bertelsmann pro zlepšení komunikace mezi knihovnami, veřejnou správou a politiky a které se už účastní kolem 200 veřejných knihoven.

ZUM LESEN

Zum LesenV úvodníku připomíná G. Falser nadcházející 20. výročí Svazu knihoven nejen jako příležitost k oslavám a uznání vykonané práce, ale i jako příležitost k bilancování.

Po představení nových spolupracovníků přináší časopis článek "Úvahy o nových klíčových bodech v práci svazu", kde přibližuje současnou rozpolcenost, kterou přineslo spojení zájmové reprezentace a výkonu služeb v jednu organizační strukturu, což se jeví pro další vývoj jako závadné. Před 20 lety byl svaz založen čistě jako zájmový představitel, ale časy se mění. Vyjmenovány jsou 3 okolnosti, které ilustrují současnou situaci: trvalé a oprávněné stížnosti knihovnic na dlouhý průběh centrálního zpracování médií, výlučné hodnocení práce svazu podle kvality výkonu těchto služeb a frustrující poznání spolupracovníků svazu (způsobeno stálým přetížením), že přes angažovanou činnost a odpovídající výkon mohou jen zřídka zažít uspokojivý pocit včasného vyřízení práce. Silná poptávka po poskytování specifických knihovnických služeb a chybějící poskytovatel přivedly vedení svazu k tomu, že paralelně reprezentují zájmy i budují odpovídající nabídku služeb, což nelze dále pokrývat současně. Řešení je zřejmé - nová struktura svazu, soustředit se na poskytování služeb, předem plánovat a zracionalizovat zpracování médií. Dále časopis nabízí knihy s vánoční slevou a představuje německo-italský jazykový průvodce pro knihovníky a uživatele. Vedoucí odborné knihovny ÖKO-Fachbibliothek píše o přerodu své knihovny od vzdělávacího domu kláštera Neustift k Evropské akademii v Bozenu. Následující článek zve na 21. výroční valnou hromadu, která se konala 20.4.2002 na vodním zámku Maretsh v centru Bozenu.

Jaroslava Vyhnalová

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP