SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Informace o počtu tiskových rozmnoženin za úplatu v knihovnách

Období (rok/pololetí)IČO plátce
  

 

Název plátce 
Adresa plátce 
Název knihovny 
Adresa knihovny 

 

Číslo kopírky na které se zhotovují kopie za úplatuPočáteční stav počítadlaKonečný stav počítadlaPočet kopií za úplatuTyp kopie
Č -černobílá
B - barevná
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Počet zpětných zvětšenin z mikrofilmu / mikrofiše na papír 

 

Datum:

Jméno a příjmení odpovědné osoby:

Podpis (v případě tištěného formuláře):


Zpět