Týden knihoven   SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven 2001

Kolegyně a kolegové

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje tuto akci již po páté. To nás zavazuje k zodpovědné přípravě letošního ročníku. Loni jsme dosáhli nepochybných úspěchů, avšak kdo chvíli stál... Věděl to již Neruda a my to víme též! Zapojme se proto všichni plnou vervou!

Proč? Protože knihovny mají v demokratické společnosti své nepominutelné a nezastupitelné místo. My knihovnici to samozřejmě víme. Musí to však vědět a pochopit všichni občané na prahu informační společnosti. Udělejme pro to maximum. Letošní Týden využijeme mimo jiné pro informování zřizovatelů knihoven i jejich uživatelů o novem knihovním zákonu a jeho vlivu na činnost knihoven.

Jak? Na tiskové konferenci ve čtvrtek 4. října 2001 předáme novinářům informace o počtu i způsobu zapojení knihoven a další potřebné údaje, čímž bude zahájena celostátní mediální kampaň o síle českého knihovnictví, a my ji ještě rozšíříme i do regionálních tiskovin, rozhlasů i televizí. Tento týden se prostě všude bude mluvit především o knihovnách!

Kdy? 8. - 14. října 2001

Kde? Na území celé republiky.

Kdo? Veškeré knihovny bez rozdílu.

Co udělat hned? Přihlásit svou knihovnu, že se do Týdne knihoven zapojíte. Potřebujeme na tiskovce ohromit cifrou zapojených knihoven. Proto nepodceňujte tento bod. Dejte nám vědět, že vy i knihovny vašeho regionu nezůstanete stranou! Nezapomeňte, že bohužel ještě ne všechny knihovny mají Internet. Okresní knihovny (bývalé i současné), vezměte si to prosím na starost. Inspirujte se přehledem akcí a zprávami z regionů o aktivitách k "Týdnu knihoven" v roce 2000.

Co udělat potom? Napište nám, jaké akce připravujete. Pomůžeme vám je medializovat. Využijte k tomu webovský formulář.
Kontaktní adresa: Vladislav Raška, Knihovna K.Dvořáčka ve Vyškově
Tel./fax: 0507/21141; 0603/323862 raska@kkdvyskov.cz

Logo? Rozhodně ano! Používejte jej na všech svých propagačních materiálech. Je pro vás připraveno v různých verzích: logo-tk2.jpg (5,41 kB), logo-tk.jpg (23,4 kB), logoTK.gif (s průhledným pozadím - 2,2 kB)

Jak zahájit Týden?

  1. Přijeďte 5. a 6. října na knihovnický happening do Českého Krumlova
  2. Společné zahájení akce: Podej ruku knihovně (Provázkiáda)

Kde by akce měla proběhnout : Na náměstích, prostranstvích před knihovnou atd. podle místních podmínek (doporučujeme však určitě vyjít do ulic).

Koordinační centrum akce: Masarykovo náměstí v Prostějově.

Jak si představujeme společné zahájení?
Ústředním motivem bude dát našim uživatelům možnost, aby projevili vztah ke své knihovně tím, že přijdou a navážou jakýkoli provázek (max. 0,5 m dlouhý, tj. symbolická délka podané ruky), který si přinesou nebo na místě na vyžádání dostanou od svých knihovnic a knihovníků. Jak dlouhý bude "celorepublikový knihovní provaz", kolik bude rukou podaných knihovně? Akce skončí v 16.00 hod. Během této doby (1 hodina) bude průběžně o dosažené délce "provazu pro knihovnu" informováno koordinační centrum v Prostějově, kde nakonec proběhne vyhlášení výsledku i vyhodnocení nejdelšího "dílčího provazu" (samozřejmě přihlédneme k počtu obyvatel). Předpokládáme, že se nám podaří touto akcí upoutat pozornost médií. Pro rychlé vzájemné informování využijeme Internetu, mobilních telefonů apod.
K akci je možné vytvořit doprovodný program - opět bude záležet na vašich nápadech a možnostech. Dokážeme přesvědčit uživatele, aby nás podpořili ? Dokážeme propagovat knihovnu i mezi neuživateli? Využijme tuto příležitost i k tomu, abychom seznámili veřejnost s tím, co jim přinese nový knihovní zákon.
Akce je samozřejmě dobrovolná. Kdo nechce, nezúčastní se - nic nepokazí (ale také nic neudělá).

Základní informace o "Provázkiádě", registrace knihoven do soutěže.

4.10.2001


Zpět na Týden knihoven