Týden knihoven   SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven 2002

Proč Týden knihoven?

Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily - čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že stává se i moderní informační institucí.

Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Zájem uživatelů si dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší společnosti na materiální hodnoty, navzdory velmi skromným finančním dotacím i navzdory tomu, že už devět let trvá jejich snaha o vytvoření aktuálních legislativních pravidel pro vlastní činnost.

Knihovny patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje požadavek všeobecné dostupnosti informací zakotvený v Listině lidských práv a svobod. Nabízejí veřejnosti buď bezplatný nebo velmi levný přístup k nejširší možné škále informačních zdrojů. Zatímco ještě rok po sametové revoluci znaly knihovny nové informační technologie spíše z doslechu, dnes zhruba 60% profesionálních knihoven pracuje s automatizovanými knihovnickými systémy. které jsou základní podmínkou služeb na evropské úrovni. Nové informační technologie a nové knihovnické služby zásadně mění charakter knihovny a knihovnické profese. Nízké společenské i finanční ohodnocení knihovnictví je však příčinou stále klesajícího zájmu mladých lidí oboru se věnovat. Chybí i ucelený systém dalšího odborného vzdělávání knihovníků, který by na vzniklou potřebu pružně reagoval. Doplňování vzdělání se tedy děje spíše na základě osobní potřeby a iniciativy jednotlivců či profesního spolku (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospělým majoritní společnosti i menšin kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci a jejich služby nikdo nemusí využívat povinně, navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí.

V Týdnu knihoven, kdy se dveře těchto zařízení otevřou široké veřejnosti dokořán a mnohá z nich vyjdou se svými programy i na veřejná prostranství, se bude moci opravdu každý přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí, co všechno dokážou a jak málo za to chtějí.


Zpět na Týden knihoven