Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Retrospekt. bibliogr. článků 1945-1952 i
Tištěné zdroje
Články v čes. časopisech 1953-1990 i
oborové článkové bibliografie
regionální článkové bibliografie
 
Plný text článku ...
Některé databáze obsahují kromě základních údajů o článku i jejich plný text. U části článků je plný text dostupný pouze v tištěné podobě. V takovémto případě musíte nejprve zjistit, zda se konkrétní časopis nebo noviny nacházejí v NK, případně v jiné české knihovně.
Jak najít noviny, časopisy.
Plný text článku není v NK ...
Pokud časopis, ve kterém jste článek nalezli, není ve fondu NK, můžete si jeho kopii objednat z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.

Kontakty
tel: 221 663 + linka
Hala služeb

linka 248, e-mail: hala.os@nkp.cz
Referenční centrum
linka 201, e-mail: reference@nkp.cz

Jak najít články

Články můžete nalézt v periodiku přímo podle konkrétní citace, podle rejstříků, které jsou u některých periodik (zvláště u odborných časopisů) publikovány průběžně nebo např. v ročních kumulacích, nebo na základě údajů z bibliografie. Bibliografie mohou být zaměřené obecně nebo na konkrétní obor či region. V současné době jsou převážně zpřístupňovány v elektronické podobě. Některé starší bibliografie jsou postupně převáděny do elektronické podoby, nicméně velké množství bibliografií (zvláště oborových) je dosud dostupné pouze v tištěné podobě nebo v lístkové kartotéce v instituci, která bibliografii zpracovává.

 

Online zdroje pro hledání českých článků

Pro nalezení článků ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledané články nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online bázi Články v českých časopisech - bázi ANL i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi ANL.

  

 

Hledání v online bázi ANL+ i


Hledání v online bázi ANL FULL i


Hledání v online bázi Anopress i
Tato licencovaná databáze je dostupná v některých studovnách NK  (Referenční centrum, Studovna periodik, Slovanská knihovna, Knihovna knihovnické literatury).


Hledání v
online oborových článkových bibliografiích


Hledání v
online regionálních článkových bibliografiích

 


Online zdroje pro hledání zahraničních článků


Hledání v online licencovaných článkových databázích i
Tyto licencované databáze jsou dostupné ve vybraných  studovnách NK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.


Pro hledání zahraníčních článků můžete vyzkoušet i službu Ebsco Discovery Service (EDS, vzdálený přístup), která kombinuje  informace z různých databází. Registrovaní uživatelé NK CR mohou do EDS zadat dotaz prostřednictvím tohoto okénka:
EDS - Multivyhledávač NK ČR

 

 

01.12.12