Seznam zdrojů


abecední seznam jednotlivých titulů online licencovaných časopisů (za využití EZB)Vzdálený přístup k licencovaným online zdrojům a přístup k databázím na CD-ROM

 

NK ČR v současné době nabízí svým uživatelům dvě možnosti přístupu k licencovaným zdrojům prostřednictvím HAN a Shibboleth.


HAN – systém pro vzdálený přístup

HAN obsahuje online licencované databáze s výjimkou několika online databází, jejichž zpřístupnění mimo NK ČR není povoleno. Online zdroje dostupné mimo NK ČR prostřednictvím systému HAN jsou v přehledu označeny ikonou .
V HAN dále naleznete i licencované databáze na CD-ROM, které je však možné využívat pouze z počítačů NK ČR.

Po přihlášení do HAN - systému pro vzdálený přístup můžete požadovanou databázi vybrat pomocí jedné z následujících možností:

  • abecední seznam zapojených zdrojů
  • rozvinutý (úplný) seznam licencovaných zdrojů
  • seznam zdrojů podle oborů
  • seznam zdrojů podle typu databáze

V nabídce systému HAN také naleznete několik seznamů licencovaných e-časopisů a možnost využívat mimo NK ČR i licencované databáze zapojené do JIB, KIV a MUS:

  • výběr jednotlivých e-časopisů (prostřednictvím báze NKC, SFX JIB  a  EZB) a e-knih
  • prostřednictvím JIB a oborových bran KIV, a MUS  (jednotlivé brány naleznete v abecedním seznamu zapojených zdrojů)

 

Shibboleth

Prostřednictvím Shibboleth je možné využívat mimo NK ČR pouze část online licencovaných databází. Výhodou systému Shibboleth je, že po přihlášení je možné pracovat přímo s konkrétním vybraným zdrojem. Online licencované databáze, které jsou zapojené do systému Shibboleth, jsou v přehledu označeny ikonou Vzdálený přístup pomocí Shibboleth.  Shibboleth je v NK ČR zpřístupněn ve zkušebním provozu od 30.12.2010. V případě problémů s přihlášením do tohoto systému nás, prosím, kontaktujte, uvítáme více informací o problému (datum a doba přihlášení, vybraná databáze, chybová hlášení atd.).

 

Podmínky využívání licencovaných zdrojů NK ĆR

Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

 

Informace o přihlášení do systému vzdáleného přístupu

K přihlášení, prosíme, použijte svá přihlašovací jména a hesla do bází NKC nebo SLK (stejné údaje jako při objednávání knih nebo internetu). Vstup do systému bude odepřen těm uživatelům, kteří ve svém čtenářském kontě v bázi NKC nebo SLK mají v části „Prohřešky“ jakékoliv zprávy. V tomto případě kontaktujte pro vyřešení problému Halu služeb NK ČR, případně Slovanskou knihovnu. V případě problémů s hesly, které obsahují diakritiku či speciální znaky, nám prosím napište.

 

Možnosti využívání licencovaných online zdrojů v JIB a oborových branách KIV a MUS

Registrovaní uživatelé NK ČR mohou využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu i všechny licencované / volné zdroje a služby dostupné prostřednictvím portálu Jednotné informační brány (JIB) a oborových bran Knihovnictví a informační věda (KIV) a Musica (MUS). Využíváním těchto rozhraní (výběrem v abecedním seznamu licencovaných zdrojů) zároveň uživatelé získávají i vlastní prostor („Můj prostor“ v horní liště Vyhledávače), kde si mohou nastavit vlastní zdroje a služby, případně uchovávat či dále pracovat s relevantními vyhledanými záznamy (registrace v JIB i v oborových branách KIV a MUS je zdarma).

Jana Huňová

01.12.12