Hala služeb
 

UMÍSTĚNÍ přízemí  vpravo, před vrátnicí
TELEFON 221 663 + linka 244 (provolba) - půjčovna
221 663 + linka 248 (provolba) - informace
221 663 + linka 131 (provolba) - reprografické zakázky
221 663 111 (centrála)
E-MAIL hala.os@nkp.cz (pouze žádosti o prodloužení výpůjček)
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Hala služeb je volně přístupná
   
KATALOGY Starší dokumenty je nutné vyhledávat ještě stále převážně v lístkových katalozích.
   
SLUŽBY
 • informace o fondech NK ČR a jejích službách
 • přístup k hlavním čtenářským katalogům
 • registrace uživatelů
  • čtenářský průkaz pro studovny i na půjčování mimo budovu se vystavuje (a prodlužuje) na dobu jednoho roku, vždy ode dne vystavení nebo obnovení platnosti průkazu
  • vstupenka do studovny opravňuje návštěvníka k využívání prezenčních služeb a dokumentů z volného výběru bez možnosti objednávání (platnost v den vyznačený na vstupence)
 • objednávání literatury pro prezenční studium
 • objednávání literatury pro absenční výpůjčky
 • (tzn. mimo budovu)
  • vyplníte osobně, prostřednictvím NKC nebo naskenovaných katalogů objednávku
  • po zadání objednávky je kniha expedována za 2-3 hodiny, rezervována po 3 dny
  • expedice z Centrálního depozitáře v Hostivaři následující pracovní den odpoledne
  • výpůjční lhůta je jeden měsíc, lze požádat o její prodloužení
 • výdej a příjem knih půjčených mimo budovu
 • prodlužování výpůjčních lhůt
 • záznamy na rezervaci vypůjčených knih
 • samoobslužné kopírování
  • na samoobslužných kopírkách je možnost zhotovit si černobílé kopie libovolného počtu stran formátu A4 a A3 z dokumentů NK i donesených materiálů

   1 strana A4 - samoobslužně....................2,00 Kč
   1 strana A3 - samoobslužně....................4,00 Kč

   z fondu knihovny se zajišťují i další reprografické služby

  • mimopražští uživatelé mohou své objednávky zaslat poštou a zakázku obdržet na dobírku (vyřízení trvá asi 3 týdny, ceny kopií a poštovné se účtují podle platného ceníku)
 • zpřístupňování fondu bývalé studovny anglické literatury
 • některé služby NK ČR jsou placené
 
Odpovědná pracovnice:   PhDr.Vlasta Kostlánová


Vlasta Kostlánová

01.12.12