Databáze na CD-ROM

Databáze na CD-ROM


Níže uvedené CD-ROM jsou v NK ČR zpřístupňovány v jednotném rozhraní společně s licencovanými online zdroji. Po přihlášení do systému se zobrazí v jednotlivých položkách i databáze na CD-ROM pouze v případě, že do systému vstupujete z počítačů NK ČR. Pro práci s CD-ROM jsou vyhrazeny speciální počítače v Referenčním centru. Prostřednictvím čtenářského konta v bázi NKC je možné tyto počítače rezervovat. 
Mimo NK ČR nejsou CD-ROM dostupné.

CD-ROM, které nejsou podle tohoto seznamu trvale umístěny v jednotném rozhraní pro zpřístupňování licencovaných zdrojů,  si můžete objednat ke studiu prostřednictvím elektronického katalogu NK ČR - báze NKC.  

 

Bibliografické databáze
Retrospektivní databáze
Nakladatelské databáze
Ostatní CD-ROM, encyklopedie


Bibliografické databáze

 • SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA - knihy (vydané do roku 1700, knihy 18. století, knihy 1901-1975), články ve slovenských časopisech (od r. 1978), autority


Retrospektivní bibliografie

 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1901 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině, které vyšly nejen ve Velké Británii , ale i ve všech anglicky mluvících zemích

 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 1901 to 1945 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině vydaných v letech 1901-1945

 • FRENCH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca. 2,3 mil. záznamů publikací ve francouzštině

 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAPS AND ATLASES - obsahuje bibliografické záznamy cca 303 000 titulů map a atlasů vydávaných po celém světě od 15. století

 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRINTED MUSIC, MUSIC MANUSCRIPTS AND RECORDINGS - obsahuje cca 1,3 mil. bibliografických záznamů hudebních rukopisů, tištěných hudebnin a nahrávek.

 • ITALIAN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 837 000 bibliografických záznamů publikací v italštině

 • LATIN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů publikací vydaných v latině

 • RUSSIAN BIBLIOGRAPHY 16TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 900 000 bibliografických záznamů ruských a sovětských publikací, zahrnuje bibliografické záznamy o literatuře z dalších 100 zemí

 • SPANISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca 1 675 000 bibliografických záznamů o titulech ve španělštině


Nakladatelské báze

 • ISBN – DIRECTORY – asi 400 000 záznamů o nakladatelích z celého světa


Ostatní CD-ROM, encyklopedie

 • OTTOVA ENCYKLOPEDIE – digitální replika velkého Ottova slovníku naučného publikovaného v letech 1888-1908

 

Jana Huňová

01.12.12