Pokyny pro využívání Internetu (pevné spojení) a elektronických informačních zdrojů v Referenčním centru NK ČR

Písemná instrukce

 

 • Internet a elektronické informační zdroje jsou zpřístupňovány pouze registrovaným uživatelům, kteří vlastní platný čtenářský průkaz NK ČR. Registrovaným uživatelům NK je výpočetní technika zpřístupňována zdarma.
 • Registrovaní uživatelé, kteří chtějí pracovat s počítači ve studovně, si mohou zadat rezervaci, kterou lze provést pouze prostřednictvím uživatelského konta (odkaz Čtenář) v databázi NKC. Rezervace zaručuje nepřerušenou práci po dobu odpovídající zvolenému typu služby (viz dále), v ostatních případech lze na volných počítačích pracovat po dobu 15 minut. Obsazování počítačů uživateli bez rezervace stanovuje služba dle aktuálního provozu studovny.
 • Registrovaní uživatelé se mohou přihlašovat maximálně na 10 dní dopředu na jednu hodinu denně pro práci s Internetem a na dvě hodiny pro práci s CD ROM, Online zdroji nebo s Digitální knihovnou NK ČR (Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih). Registrovaní uživatelé mohou mít zároveň pouze jednu rezervaci na daný typ služby.
 • Akceptovány jsou pouze rezervace zadané prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC před začátkem rezervované hodiny. Na rezervace provedené po začátku rezervované hodiny nebude brán zřetel. Novou rezervaci lze provést až po vyčerpání předchozí.
 • U nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká.
 • Uživatelé s jednodenní vstupenkou nemohou využívat Internet (pevné spojení), práce s licencovanými online a CD-ROM databázemi je možná pouze formou konzultace s knihovníkem.

 

Seznam počítačů - priority:

počítače č. K1 a K2 - Digitální knihovna NK ČR (plný přístup k systému Kramerius)
počítače č. 1 - 2 - Licencované online zdroje, báze NK ČR, Digitální knihovna NK ČR
- používání přenosných paměti (flash) pro ukládání výsledků vyhledávání ve zdrojích garantovaných NK ČR
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na e-mail (15 min.)
počítače č.  3 - 4 - Digitální knihovna NK ČR (plný přístup k systémům Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih)
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na internet (15 min.)
počítače č. 5 - 6 - CD ROM lokální i síťové, vybrané licencované online databáze, databáze NK ČR
počítače č. 7 - 8 - Licencované online zdroje, báze NK ČR, Digitální knihovna NK ČR
- používání přenosných paměti (flash) pro ukládání výsledků vyhledávání ve zdrojích garantovaných NK ČR
- v případě nezájmu o výše uvedené zdroje je možné počítač využít na e-mail (15 min.)
počítače č. 11 - 18 - Internet (textový editor), používání přenosných paměti (flash)
počítač č. 22 - CD ROM lokální  - nelze zadat rezervaci prostřednictvím uživatelského konta


Hardwarové vybavení a možnosti využívání počítačů v Referenčním centru


ve studovně meziknihovních služeb:

počítače č. 20 - 21 - pro potřeby meziknihovních služeb - nelze zadat rezervaci prostřednictvím uživatelského konta


 • Počítače č.1-2 a č. 7-8 jsou přednostně určeny pro licencované online zdroje, báze NK ČR a Digitální knihovnu NK ČR (vybrané části Digitální knihovny ČR, které nejsou chráněny Autorským zákonem). V případě, že nejsou obsazeny, mohou zde registrovaní uživatelé využívat internet (15 min.). Po příchodu registrovaného uživatele, který projeví zájem o výše uvedené zdroje, je nutno práci ihned ukončit.
 • Počítače č. 3-4 jsou přednostně určeny pro Digitální knihovnu NK ČR (plný přístup k systémům Kramerius, Manuscriptorium, WebArchiv, e-depozit - prezenčně zpřístupňované elektronické verze vybraných českých knih). V případě, že nejsou obsazeny, mohou zde registrovaní uživatelé využívat internet (15 min.). Po příchodu registrovaného uživatele, který projeví zájem o výše uvedené zdroje, je nutno práci ihned ukončit.
 • Počítače č. 5-6 jsou určeny pro využívání lokálních i síťových CD-ROM, vybraných online zdrojů a databází NK ČR.
 • Výsledky vyhledávání mohou registrovaní uživatelé u vybraných počítačů ukládat přímo na povolený nosič (flash disky USB). Používání flash disků USB není možné u počítačů č. K1-K2 a č. 3-4. U počítače č. 22 lze používat výhradně zformátované diskety (o zformátování požádá registrovaný uživatel službu ještě před započetím práce), případně nové diskety zakoupené u služby ve studovně (cena 7,50 Kč). Po dohodě se službou mohou soubory tisknout (na počkání max. 50 stran - cena za 1 stranu černobílého tisku formátu A4/A3 jsou 2,- Kč, respektive 4,- Kč). Do druhého dne je možné vytisknout i větší počet stran. O tisku vždy rozhoduje služba podle situace ve studovně.
 • Registrovaní uživatelé mohou používat vlastní CD ROM pouze v případě, že nevyžadují instalaci vlastního softwaru. Služba ve studovně má právo CD ROM zkontrolovat.
 • Používání sluchátek NK ČR garantuje pouze u multimediálních licencovaných zdrojů. U počítačů s přístupem na volný internet mohou uživatelé používat vlastní sluchátka.
 • Knihovna si vyhrazuje právo přizpůsobit chod studovny momentální situaci.
  Pracovníci RC poskytují konzultace pouze při využívání elektronických informačních zdrojů NK ČR a zpřístupňovaných bází bibliografického charakteru.
 • Práce uživatelů může být monitorována.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je povoleno NK ČR pouze po doložení studijního účelu (potvrzení fakulty, zaměstnavatele apod.).

 Jana Huňová

01.12.12