MARC21 – minimální záznam pro ti MARC 21

 

 

                                      MARC 21

 

  

Základní odkazy         

Materiály ke stažení

Další texty

 

Domácí

 

Konvertor (Program MarcMan)

 

Zápis z jednání Rady pro katalogizační politiku při NK ČR k formátům UNIMARC a MARC 21

 

Harmonogram přechodu NK ČR na rok 2004

 

 

 

Minimální záznam pro SK ČR

 

Tištěné monografie

Tištěné seriály

Speciální dokumenty

Fyzicky nesamostatné části dokumentu

 

Zahraniční

MARC 21 (Library of Congress)

 

 

 

Konverzní tabulky

 

UNIMARC-MARC 21 BIB

(200410)

 MARC 21-UNIMARC BIB

(200410)

 UNIMARC-MARC 21 AUT (200410)

 MARC 21-UNIMARC AUT

(200310)

 

Kódovníky

Kódy jazyků MARC 21 (září 2009)

 Kódy zemí MARC 21 (září 2009)

Kódy rolí MARC 21 (leden 2011)

 

 

 

 

 

Materiály pro školitele

 

Doporučujeme použít e-learningové kurzy na adrese

http://dlk.cuni.cz

 

starší materiály:

Příručka pro školitele. Knihy/seriály (200305)


Pracovní verze prezentací

v powerpointu

Školení školitelů MARC 21- popisné údaje (květen 2004)

 

Školení školitelů MARC 21- selekční jmenné údaje (květen 2004)

Školení školitelů MARC 21- návěští, kódované údaje, pole 0XX (říjen 2005)

Školení školitelů MARC 21 - věcné údaje, bibliografický záznam (květen 2004)

 

 

 

Články

 

Stoklasová, B.:

Přežije formát UNIMARC rok 2003? (Ikaros [online]. 2001, č. 9).

 

Lichtenbergová, E.:

Formát MARC21: čím se liší od formátu UNIMARC

MARC 21 klepe na dveře. In: Čtenář 54/2002/č. 10, s. 274-276

MARC21 v české katalogizační politice. In: Národní knihovna, 2/2002, s. 134-135.

  

Publikace

 

- v češtině

MARC 21. Bibliografický formát. 

Vyšel  2004, 1. aktualizace 2009

Errata 2010 -  zde

 

 

MARC 21. Formát pro autority.  Vyšel 2004, 1. aktualizace 2010

 

MARC 21. Formát pro knihovní jednotky. 2005

 

Zkrácené anglické vydání  na webových stránkách LC

 

 

 

Errata k příručce

Katalogizace ve formátu MARC 21

 

Pracovní verze polí pro edice (rok 2009) - vyjde i tištěné jako součást dodatků k MARC 21

4XX

80X-840

 

 

 

 

 

E. Lichtenbergová

27.10.09
 
01.12.12