Investiční akce IT

Investiční akce IT pro rok 2010

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Zařízení pro videokonference":

Platnost do: 29.10.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření prostředí pro virtualizaci na platformě VMware":

Platnost do: 14.10.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření serverového prostředí v Depozitáři Hostivař":

Platnost do: 7.9.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření serverového prostředí pro VMware vSphere 4":

Platnost do: 11.8.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření diskového prostředí IBM DS4800":

Platnost do: 22.6.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Upgrade prostředí knihovnického systému NK":

Platnost do: 15.4.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření páskové knihovny IBM TS3310":

Platnost do: 14.4.2010 včetně.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření páskové knihovny SL500":

Platnost do: 14.4.2010 včetně.

Ostatní pro rok 2010

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu "Pojištění elektronických zařízení":

Platnost do: 19.4.2010 včetně.

01.12.12