KVĚTEN  2009
Archiv výstav 2009
Archiv výstav 2001 - 2008
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
Pozvánka

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc 

Z výstavy
vernisáž výstavy

Z vernisáže
vernisáž výstavy


ČECHY - KŘIŽOVATKA EVROPY
3. 4. - 31. 5.  2009
 

Výstavní projekt pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, pořádaný u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU,
představuje dvě sbírky z fondů NK ČR zapsané do seznamu Paměť světa UNESCO:


Přízemí:

Hlasy vyhnaných - Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)

Unikátní sbírka periodik vydávaných v letech 1918-1945 po celém světě příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace.
Emigrantská periodika z hlediska geografického rozšíření


1. patro:
Zákon a písmo - Rukopisy české reformace 14. – 16. století

Reprezentativní výběr ze souboru rukopisů české reformace, které jsou vysoce ceněny v Evropě i ve světě.
Soubor čítá několik set exemplářů a je významnou, profilující součástí historických fondů NK ČR.

Vstupné:
dospělí 60 Kč; senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč;
skupina 10ti a více osob 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma

Galerie Klementinum, přízemí a 1. patro, úterý – neděle: 10 - 19 hod.

 

 

Pozvánka

Z výstavy
vernisáž výstavy


ÚTĚK ZA ŽIVOTEM
Šedesát let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa
20. 3. - 15. 5.
2009

Pořádá Společnost přátel jižních Slovanů v České republice a Slovanská knihovna.
Autory výstavy jsou Ivan Dorovský, Vladimír Konstandinovský, Veselinka Kiprovská ad.

Vstupné 5 Kč pro návštěvníky, kteří se neprokáží čtenářským průkazem NK ČR.
Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře,
pondělí - pátek: 9 - 19 hodin, sobota: 9 - 14 hodin

 

 

 

 


BYZANTINOSLAVICA (1929 - 2009)
Osmdesát let mezinárodního časopisu
27. 5. - 24. 7.
2009

Pořádá Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Slovanská knihovna.
Autorkami výstavy jsou Lubomíra Havlíková a Ivana Srbková.

Vstupné 5 Kč pro návštěvníky, kteří se neprokáží čtenářským průkazem NK ČR.
Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře,
pondělí - pátek: 9 - 19 hodin, sobota: 9 - 14 hodin

 

 

 


MILNÍKY NA CESTĚ K NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍ KNIHOVNY

Pohled do minulosti a současnost
stálá expozice
 

Výstava přibližuje opakující se snahy o zajištění nového objektu pro Národní knihovnu,
které lze vysledovat již od druhé poloviny 19. století.

Vstupné 5 Kč pro návštěvníky, kteří se neprokáží čtenářským průkazem NK ČR.
Výstavní chodba v přízemí, pondělí – pátek: 9 - 19 hodin

 
01.12.12