Odd. analytického zpracování | Báze ANL | Plnotextová báze ANL FULL | Granty | Metodika popisu článků | English

RecenzeZápis recenzovaných dokumentů a potažmo i zdrojových dokumentů (pole mají stejnou strukturu) s zatím částečným ohledem  na ISO 690 a 692 a FRBR

- návrh

 

Pole 773 pro zdrojový a 787 pro recenzovaný dokument mají, až na jedno podpole, stejnou strukturu.

 

Autoři

Do hlavního záhlaví - podpole 787$a pro recenzovaný dokument lze zapsat všechny tři autory s interpunkci, která by konvenovala ISO nebo tam zapsat jen jednoho autora (vetšinová praxe). Pro vyhledání pak zapsat autory v pomocných polích 944-946 v autoritní formě.

Tato pole mohou být do budoucna strukturovaná do podpolí dle autorit a mohou se, pokud to bude třeba, eventuelně zobrazovat.

Díla více než tří autorů  - zapisujeme pouze 1. autora s … et. al. do údajů o odpovědnosti (po lomítku) do podpole  787t  a dále do vedlejších záhlaví - tj. v případě rec. a zdroj. dokumentu do pomocných polí 944-946.

 

Editory by bylo nejjednodušší zapisovat v údajích o odpovědnosti  (po lomítku) a do vedlejších záhlaví 944-946.

Zatím se zapisují někdy do hlavního záhlaví, když jsou významní.

 

Názvy

Co se týká názvů u dokumentů o více dílech bez souborného názvu nebo variantních názvů k hlavnímu názvu (podpole 787t) nebo názvů edic zapsaných v rámci zdrojových nebo recenzovaných dokumentu (podpole 787k), lze je zapsat pro vyhledání do pomocných polí 947-951 - dosavadní praxe, nebo do opakovaných výskytů pole 773/787 - což navrhuji a považuji za vhodné (lze je podle potřeby zobrazovat nebo ne).

 

 

 

Příklady

 

Př.: 1  Článek  recenze s vlastním názvem se třemi autory

 

 

a) Článek recenze v elektronickém časopisu, zápis tří autorů do podpole 787$a, autoři jsou navzájem odděleny středníkem s pravostrannou mezerou (konvenuje ISO), jsou v popisné formě po lomítku v  787$t

 

LDR    -----naa-a22------a-4500

FMT     RS

001      jic20090068049

003      CZ-PrNK

005      20090424094151.0

007      cr-cn-

008      090423s2008----xr------so---------0cze--

040      $aaba003$bcze$92

043      $ae-xr---

072 7   $a378$xVysoké školy$2Konspekt$922

072 9   $a378$xHigher education$2Conspectus$922

080      $a378.2$2MRF

1001    $aSošková, Eva$7jk01120445$4aut

24510  $aJak psát závěrečné a kvalifikační práce$h[elektronický zdroj] /$cEva Sošková

500      $aNázev z titulní obrazovky (verze z 03.12.2008)

500      $aPřístup též z http://www.ikaros.cz/ejournal/1/archive

516      $awww

538      $aZpůsob přístupu: World Wide Web

65007  $avysokoškolské kvalifikační práce$2czenas

65007  $aodborné písemné práce$2czenas

651 7   $aČesko$2czenas

655 7   $aelektronické zdroje$2czenas

655 7   $arecenze$2czenas

695      $aknihovnictví a informační věda

7730    $tIkaros$honline$gRoč. 12, č. 12 (2008)$x1212-5075$q12:12$92008

78708  $iRecenze na:$aKatuščák, Dušan, 1946-; Drobíková, Barbora; Papík, Richard, 1962-$tJak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík$dNitra : Enigma, 2008$h161 s.$z978-80-89132-70-6

94411  $aKatuščák, Dušan, 1946-

94411  $aDrobíková, Barbora

94411  $aPapík, Richard, 1962-

85640  $uhttp://www.ikaros.cz/node/5106$yPlný text$qtext/html$4N$9HTM

910      $aABA003$trs

929      $aText

930      $acop.

932      $aKIV

PSP    $aON

VAH     18

SYS     001199685

 

 

Zobrazení

 

Sošková, Eva

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce [elektronický zdroj] / Eva Sošková. -- Název z titulní obrazovky (verze z 03.12.2008) -- Přístup též z http://www.ikaros.cz/ejournal/1/archive

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, č. 12 (2008)

 

Recenze na: Katuščák, Dušan, 1946- ; Drobíková, Barbora; Papík, Richard, 1962- Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík. -- Nitra : Enigma, 2008. – 161 s. -- ISBN 978-80-89132-70-6

 

 

(rozsah se v ANL u recenze nezobrazuje)

 

 

Nebo

 

b)

 

Recenze v elektronickém časopisu, zápis jednoho autora do podpole 787$a

 

 

LDR    -----naa-a22------a-4500

FMT     RS

001      jic20090068049

003      CZ-PrNK

005      20090424094151.0

007      cr-cn-

008      090423s2008----xr------so---------0cze--

040      $aaba003$bcze$92

043      $ae-xr---

072 7   $a378$xVysoké školy$2Konspekt$922

072 9   $a378$xHigher education$2Conspectus$922

080      $a378.2$2MRF

1001    $aSošková, Eva$7jk01120445$4aut

24510  $aJak psát závěrečné a kvalifikační práce$h[elektronický zdroj] /$cEva Sošková

500      $aNázev z titulní obrazovky (verze z 03.12.2008)

500      $aPřístup též z http://www.ikaros.cz/ejournal/1/archive

516      $awww

538      $aZpůsob přístupu: World Wide Web

65007  $avysokoškolské kvalifikační práce$2czenas

65007  $aodborné písemné práce$2czenas

651 7   $aČesko$2czenas

655 7   $aelektronické zdroje$2czenas

655 7   $arecenze$2czenas

695      $aknihovnictví a informační věda

7730    $tIkaros$honline$gRoč. 12, č. 12 (2008)$x1212-5075$q12:12$92008

78708  $iRecenze na:$aKatuščák, Dušan, 1946-$tJak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík$dNitra : Enigma, 2008$h161 s. $z978-80-89132-70-6

94411  $aDrobíková, Barbora

94411  $aPapík, Richard, 1962-

85640  $uhttp://www.ikaros.cz/node/5106$yPlný text$qtext/html$4N$9HTM

910      $aABA003$trs

929      $aText

930      $acop.

932      $aKIV

PSP    $aON

VAH     18

SYS     001199685

 

 

 

 

 

Zobrazení

 

Sošková, Eva

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce [elektronický zdroj] / Eva Sošková. -- Název z titulní obrazovky (verze z 03.12.2008) -- Přístup též z http://www.ikaros.cz/ejournal/1/archive

In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, č. 12 (2008)

 

Recenze na: Katuščák, Dušan, 1946- Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík. -- Nitra : Enigma, 2008. – 161 s.  – ISBN 978-80-89132-70-6

 

 

 

 

Př. 2  Článek - rezence bez vlastního názvu, kdy v hlavičce článku jsou údaje o recenzovaném dokumentu

 

Opět několik možností zápisu v umělém názvu článku v hranaté závorce.

Nejčastější zůsob: uvádí se jen název nebo autor  a  název recenzovaného dokumentu, nebo všechny údaje, které jsou v "hlavičce článku".

V poli 245 lze také ale tyto údaje částečně strukturovat do podpolí MARC.

 

 

a) Clánek bez vlastního názvu a vytvořeným umělým názvem s interpunkcí, 4 autoři recenzovaného dokumentu, ve vedlejším záhlaví zákony

 

LDR    -----naa-a22------a-4500

FMT     RS

001      an2009abok0003158

003      CZ-PrNK

005      20090903132647.0

007      ta

008      090903s2009----xr-------o----000-0-cze--

040      $aABA001$bcze$92

043      $ae-xr---

072 7   $a351$xÚkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa$2Konspekt$915

080      $a(0:82-95)$2MRF

080      $a(437.3)$2MRF

1001    $aMelotíková, Petra$4aut

24511  $a[Mates, P., Horzinková, E., Hromádka, M., Rajman, J.: Nové policejní právo. Právní předpisy s komentářem] /$cPetra Melotíková

65007  $apolicie$zČesko$2czenas

65009  $apolice$zCzech Republic$2eczenas

655 7   $arecenze$2czenas

655 9   $arecensions$2eczenas

695      $aprávo$xsprávní právo

7730    $tSprávní právo$x0139-6005$gRoč. 42, č. 4 (2009), s. 252-253$q 42:4$92009

78708  $iRecenze na:$tNové policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu k 1.1.2009 / Pavel Mates ... [et al.]$dPraha : Linde, 2009$4kniha

94411  $aMates, Pavel, 1947-

94411  $aHorzinková, E.

94411  $aHromádka, M.

94411  $aRajman, M.

94511  $aČesko. Zákon o Policii České republiky (2008)

94511  $aČesko. Zákon o obecní policii (1991, novela 2008)

VAH     18

LKR     $aITM$b356607$lNKC50$y2009

SYS     001224389

 

 

Zobrazení

 

 

Melotíková, Petra

[Mates, P., Horzinková, E., Hromádka, M., Rajman, J.: Nové policejní právo. Právní předpisy s komentářem] / Petra Melotíková

In: Správní právo. -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 42, č. 4 (2009), s. 252-253

 

Recenze na: Nové policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu k 1.1.2009 / Pavel Mates ... [et al.]. -- Praha : Linde, 2009

 

 

 

 

b) Jednotlivá dila bez souborného názvu

 

Článek nemá vlastní název. Umělý název článku složený z jednotlivých názvů recenzovaného díla bez společného názvu. Článek s umělým strukturovaným názvem zapsaným do podpolí pole 245

Recenzovaný dokument od jednoho hlavního autora bez společného názvu. Jednotlivá díla jsou pro vyhledání a event. zobrazení v poli 787. Stejně tak edice (podpole 787k)

 

LDR

-----naa-a22------a-4500

FMT

RS

001

an92abo302790

003

CZ-PrNK

005

20100922164922.0

007

ta

008

920807s1992----xr-------o---u000-0-cze--

040

$aABA001$bcze$dABA001$92

043

$ae-cs-cc

080

$a21$2undef

080

$a159.96$2undef

080

$a159.9.07$2undef

080

$a23/28$2undef

1001

$aRemešová, Eva$4aut

24510

$a[Život po životě ;$bÚvahy o životě po životě ; Světlo po životě] / $cEva Remešová

6530

$aumírající$aumírání$aklinická smrt$atranscendentální zážitky$aposmrtný život$alidská duše$alidská osobnost$alidské vědomí$amimořádné stavy vědomí$athanatologie

7730

$tAnno Domini$x0862-6952$gRoč. 3, č. 6 (1992), s. 26$q3:6$91992

78708

$iRecenze na:$aMoody, Raymond A., 1944-$tŽivot po životě ; Úvahy o životě po životě ; Světlo po životě / Raymond A. Moody ; [přeložili Boris Jaroš a Irena Jarošová (Úvahy o životě po životě a Světlo po životě) ; český anonymní samizdatový překlad Života po životě zrevidoval Boris Jaroš]$bVyd. 1$dPraha : Odeon, 1991 (Čes. Těšín : Těšínská t.)$h323s. ; $c21 cm$kKlub čtenářů ; sv. 649$z80-207-0314-4 (váz.) : Kčs 60,00$4kniha

78708

$tÚvahy o životě po životě$d2001$4kniha

78708

$tSvětlo po živtě$d2001$4kniha

78708

$tKlub čtenářů$gSv. 649$d2001$4kniha

94411

$aJaroš, Boris, 1955-

94411

$aJarošová, Irena

910

$aABA001$trs

PST

$bDb

VAH

14

SYS

000069949

 

(věcný popis v poli 653 z r. 1992)

Zobrazení

Remešová, Eva
[Život po životě ; Úvahy o životě po životě ; Světlo po životě] / Eva Remešová
In: Anno Domini. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 3, č. 6 (1992), s. 26
Recenze na: Moody, Raymond A., 1944- Život po životě ; Úvahy o životě po životě ; Světlo po životě /  Raymond A. Moody ; [přeložili Boris Jaroš a Irena Jarošová (Úvahy o životě po životě a Světlo po životě) ; český anonymní samizdatový překlad Života po životě zrevidoval Boris Jaroš]. -- Vyd. 1. -- Praha : Odeon, 1991 (Čes. Těšín : Těšínská t.). – 323s. ; 21 cm -- (Klub čtenářů ; sv. 649). -- ISBN 80-207-0314-4 (váz.) : Kčs 60,00

 

Úvahy o životě po životě
Světlo po životě

Klub čtenářů. Sv. 649. 2001

 

 

Př. 3 recenze filmu, inscenace, apod.

 

Zde je to ve vývoji. Většinou se zapisují údaje o např. divadelní inscenaci do poli 630, někdy také do 787.

 

a) Recenze divadelní inscenace

 

LDR

-----naa-a22------a-4500

FMT

RS

001

an2009abor0000897

003

CZ-PrNK

005

20100924173826.0

007

ta

008

090227e20090120xr-a-----o----000-0-cze--

040

$aABA001$bcze$92

043

$ae-xr---$be-xr-jc$2czenas

072 7

$a792$xDivadlo. Divadelní představení$2Konspekt$93

080

$a792.2$2MRF

080

$a(0:82-95)$2MRF

080

$a(437.319)$2MRF

1001

$aHerman, Josef,$d1955-$7jn19990216060$4aut

24510

$aKonverzačka o politickém padáku / $cJosef Herman

300

$b1 il.

60017

$aHavel, Václav,$d1936-$7jk01040240$2czenas

60017

$aGlaser, Martin,$d1974-$7js20060120019$2czenas

61027

$aJihočeské divadlo.$bČinohra$7kn20061011010$2czenas

63004

$aOdcházení (činohra).$f2008    nebo činohra do samostatného podpole $k nebo $g /s - návrh

65007

$ačinohry$zČeské Budějovice (Česko)$y2008$2czenas

65007

$xdivadelní inscenace$zČeské Budějovice (Česko)$y2008$2czenas

65007

$ačeské drama $y20. stol.$2 czenas

65009

$aCzech drama$2eczenas

65009

$adrama stages$2eczenas

655 7

$arecenze$2czenas

655 9

$arecensions$2eczenas

695

$adivadlo$xčeské divadlo

7730

$tDivadelní noviny$x1210-471X$gRoč. 18, č. 2 (20090120), s. 6$q18:2$920090120

78708

$iRecenze na:$aHavel, Václav, 1934-$tOdcházení$d2008$4divadelní inscenace

910

$aABA001$trs

VAH

18

LKR

$aITM$b357776$lNKC50$y2009

SYS

001181837

 

 

 Zobrazení

Herman, Josef, 1955-
Konverzačka o politickém padáku / Josef Herman. -- 1 il.
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 18, č. 2 (20090120), s. 6
Recenze na: Havel, Václav, 1934- Odcházení. -- 2008

 

 

 

b)  Film

 

LDR

-----naa-a22------a-4500

FMT

RS

001

an2010abor0002926

003

CZ-PrNK

005

20100924174314.0

007

ta

008

100813e20100729xr-a-----o----000-0-cze--

040

$aABA001$bcze$9 2

043

$ae-xr---

072 7

$a791 $x Film. Cirkus. Lidová zábava $2Konspekt $93

080

$a791.221/.228 $2 MRF

080

$a(437.3) $2 MRF

1001

$aKřivánková, Darina $7js20100503001$4aut

24510

$aAbsurdní audience u Havla / $c Darina Křivánková

2463

$aLabyrint kultury - film

300

$b5 il.

500

$aRubrika: Labyrint kultury - film

60017

$aHavel, Václav, $d 1936- $7jk01040240 $2 czenas

63004

$aOdcházení (film).$f 2010  nebo film nebo hraný film do samostatného podpole $k nebo $g   návrh

65007

$ahrané filmy$x natáčení$zČesko$y2010$2czenas

65009

$afeature films$2eczenas

695

$akinematografie$xčeská kinematografie

7730

$tReflex$x 0862-6634$gRoč. 21, č. 30 (20100729), s. 52-54$q21:30$920100729

78708

$iRecenze na:$aHavel, Václav, 1934-$tOdcházení $d2010 $4film

85641

$uhttp://www.anopress.cz/brany/jib/mkJIB.aspx?whofrom=ML2& uz=knihovna1&ID= $yPlný text $9 XHTM

910

$aABA001$trs

IST

$asa20100813$bjich

VAH

18

LKR

$aITM $b 356130$lNKC50$y2010

SYS

001297864

 

Zobrazení

 

 

 

Křivánková, Darina
Absurdní audience u Havla / Darina Křivánková. -- 5 il. -- Rubrika: Labyrint kultury - film
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 21, č. 30 (20100729), s. 52-54
Recenze na: Havel, Václav, 1934- Odcházení. -- 2010

 

 

Recenze článku viz Dotazy ke katalogizaci 495 http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=495

 

 

8.11.2010

Anděrová2010 Ivana Anděrová
01.12.12