České časopisy objednané na rok 2012 - abecední seznam

oborový seznam
 
Tyto časopisy jsou dostupné ve studovně periodik - aktuální číslo je vyloženo ve volném výběru, starší ročníky jsou expedovány na počkání. V bázi NKC mají tyto jednotky uvedeno "studovna/sklad"


Název Sign. stud.
A
Acta musei Moraviae. Vědy biologické 57-76
Acta musei Moraviae. Vědy geologické 55-20
Acta musei Moraviae. Vědy společenské 3-1
Amatérská scéna 79-2
Applications of Matematics 51-2
Archeologické rozhledy 902-1
Architekt 72-1
Archivní časopis 93-7
Ateliér 72-2
B
Byzantinoslavica 93-9
C
Computerworld 681-1
Č
Časopis Národního muzea. Řada historická 93-3
Časopis pro moderní filologii 8-1
Časopis pro právní vědu a praxi 34-37
Česká literatura 82-5
Československá psychologie 159-1
Československý časopis pro fyziku 53-1
Český časopis historický 93-1
Český jazyk a literatura 37-5
Český lid 39-1
D
Dějiny a současnost 93-4
Dějiny věd a techniky 93-12
Demografie 39-2
Děti a my 37-4
Divadelní revue 79-1
E
Estetika 7-2
F
Film a doba 79-9
Filosofický časopis 1-1
Folia zoologica 59-1
G
Geografie 91-1
H
Historický obzor 37-7
Historie a vojenství 93-10
Host 82-95
Ch
Chip 681-2
J
Journal of Geosciences 55-1
K
Katolický týdeník 2-1
Komenský 37-3
Křesťanská revue 2-2
Kuděj : časopis pro kulturní dějiny 93-30
L
Lidé a země 91-3
Listy 32-4
Listy filologické 8-2
Literární noviny 82-3
M
Matematika, fyzika, informatika 37-6
Mezinárodní politika 32-1
Mezinárodní vztahy 32-2
Moderní řízení 331-1
N
Naše řeč 8-4
National geographic 91-10
Nový orient 91-4
Nový profit (dříve jako Profit) 33-8
O
Obchodní věstník 33-4
Ochrana přírody 504-10
P
Památky archeologické 902-3
Pedagogika 37-2
Pokroky matematiky,fyziky a astronomie 51-1
Politická ekonomie 33-1
Politologická revue 32-54
Politologický časopis 32-74
Poradce 33-11
Práce a sociální politika 36-1
Právní rádce 34-31
Právní rozhledy 34-30
Právník 34-3
Preslia 58-1
Prostor revue 82-11
Přehled kulturních pořadů v Praze 796-5
Psychologie dnes 159-67
R
Reflex 0-1
Regenerace 61-4
Respekt 32-5
Revolver revue 82-9
Romano Džaniben 39-12
Roš Chodeš 2-6
S
Sbírka zákonů ČR 34-1
Sborník archivních prací 93-8
Sborník Národního muzea. Řada A, Historie 93-2
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy 5-2
Sborník Národního muzea. Řada C, Literární historie 82-12
Slavia 8-5
Slezský sborník 3-2
Slovanský přehled 93-6
Slovo a slovesnost 8-3
Sociologický časopis 316-1
Soudobé dějiny 93-51
Souvislosti 2-4
100+1 zahraniční zajímavost 32-7
Strategie 33-39
Střední Evropa 32-3
Svět literatury 82-7
T
Technický týdeník 62-1
Teorie vědy dříve jako Věda, technika, společnost 3-3
Tvar 82-4
Týden 0-2
U
Učitelské noviny 37-1
Umění 7-1
Ústřední věstník 34-2
V
Veřejná správa 32-6
Vesmír 5-3
Vlastivědný věstník Moravský 902-2
Z
Zdravotnické noviny 61-2
Zprávy památkové péče 93-72
Ž
Živa 57-2

Hana Nová

01.12.12