Studovna periodik

UMÍSTĚNÍ 2.patro (zadním schodištěm), vlevo, číslo dveří 249
TELEFON 221 663 + linka 291 (provolba)
221 663 + linka 391 (provolba) - vedoucí oddělení
221 663 111 (centrála)
E-MAIL periodika@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Studovna je přístupná všem uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou
   
   
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
   
FOND
   
KATALOGY
   
SLUŽBY

>> Oddělení periodik

Odpovědná pracovnice: PhDr. Hana Nová

Hana Nová

01.12.12