Povinný výtisk periodik

Pro povinný výtisk periodické produkce platí zákon č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), který byl 2.8.2000 změněn zákonem č.302/2000 Sb. a 13.6.2002 zákonem č.320/2002 Sb..

Tituly získávané na základě povinného výtisku jsou zpracovávány v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC. Tyto záznamy jsou také součástí České národní bibliografie.

Seznam nových titulů získávaných povinným výtiskem

Názvy jednotlivých titulů jsou propojeny se záznamy v NKC.
Od ledna 2000 jsou k seznamu připojovány oskenované obálky nových titulů.
Od listopadu 2010 oskenované obálky přidávány k záznamům v bázi NKC v rámci projektu TOC.

>> Oddělení periodik

Hana Nová

01.12.12