Oddělení periodik

telefon: 221 663 391
221 663 291
mail: periodika@nkp.cz
fax:  
poštovní adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
   
vedoucí: PhDr. Hana Nová
   
charakteristika:
  • na základě platných předpisů získává povinné výtisky periodického tisku a kontroluje úplnost jejich odevzdávání,
  • nákupem, výměnou (v součinnosti s oddělením doplňování zahraniční literatury) a dary doplňuje domácí a zahraniční periodika pro příslušné fondy a pracoviště,
  • retrospektivně doplňuje chybějící tituly periodik, vede prvotní a průběžnou evidenci získaných periodik,
  • na základě povinných výtisků zpracovává oficiální souborné statistiky vydavatelské produkce ČR za oblast periodického tisku,
  • zajišťuje jmenné a věcné zpracování tištěných periodik v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy,
  • v souladu s Knihovním řádem NK zpřístupňuje ve Studovně periodik uživatelům současnou českou a zahraniční periodickou literaturu, poskytuje cirkulační služby, služby typu current contents a samoobslužné kopírování, zpřístupňuje vybrané elektronické informační zdroje, spravuje volný výběr a fond nevázaných periodik.

SLUŽBY | KATALOGY | FOND | STUDOVNA | VÝPŮJČNÍ ŘÁD | ODBORNÁ ČINNOST | PROJEKTY


Hana Nová

01.12.12