Oddělení doplňování fondu


Základní úkoly Oddělení doplňování fondu:

 • sleduje domácí a zahraniční literární produkci v oblasti specializace knihovny
   
 • zajišťuje souběžné a retrospektivní doplňování formou nákupu, výměnou a prostřednictvím darů
   
 • vede přírůstkový seznam a zabezpečuje včasné zpracování a zpřístupnění nových přírůstků
   
 • vede agendu periodik
   
 • obstarává vazbu publikací
   
 • zpracovává a spravuje výměnný duplikátní fond a rezervní fondy. Duplikátní fond obsahuje kolem 90 tisíc svazků, přičemž značná část je zpracována a uložena v kontinuálně doplňované databázi. Každoročně jsou vytvářeny seznamy duplikátů pro výměnu.
   
 • podle příslušných směrnic jsou zde prováděny odpisy a vyřazování publikací
   

Roční přírůstek Slovanské knihovny činí cca 7000 svazků.

Knihovna odebírá kolem 350 titulů periodik z oboru filologických a historických věd, umění a politicko-kulturního života slovanských národů.Kontakty

Anežka Kindlerová

01.12.12