Oddělení doplňování fondů - Slovanská knihovna

telefon: 221 663 381
fax: 221 663 176
e-mail: akviz.sk@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
SLOVANSKÁ KNIHOVNA
- odd. doplňování fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Mgr. Anežka Kindlerová
   
   

Oddělení doplňování fondu - SK
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje doplňování literatury v oblasti specializace knihovny nákupem, darem či výměnou. Vede přírůstkový seznam a katalog. Vede agendu periodik. Obstarává vazbu publikací. Zpracovává a spravuje výměnný fond a rezervní fondy.

 

Domácí stránka

Anežka Kindlerová

01.12.12