Oddělení služeb


Základní úkoly Oddělení služeb:

 • zajišťuje výpůjční a bibliograficko-informační služby uživatelům
   
 • zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
   
 • buduje bibliografický a informační aparát knihovny
   
 • spravuje knihovní fondy a provádí jejich revizi
   
 • zajišťuje provoz studovny, aktualizuje příruční knihovnu i volný výběr k absenčnímu půjčování
   
 • zabezpečuje reprografické služby
   
 • zpracovává tematické rešerše
   
 • zajišťuje prodej publikací Slovanské knihovny


Kontakty

Michaela Řeháková

01.12.12