Oddělení služeb - Slovanská knihovna

telefon: 221 663 356
fax: 221 663 356 (jen v rámci ČR)
e-mail: sluzby.sk@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
SLOVANSKÁ KNIHOVNA - odd. služeb
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: PhDr. Michaela Řeháková
   
   

Oddělení služeb - SK
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje výpůjční a bibliograficko-informační služby uživatelům. Spravuje knihovní fondy a speciální sbírky. Zabezpečuje provoz studovny a půjčovny, spravuje příruční knihovny, provádí revize fondů. Zabezpečuje reprografické služby a prodej publikací SK. Zpracovává tematické rešerše.

 

Domácí stránka

Michaela Řeháková

01.12.12