Oddělení zpracování fondu


Základní úkoly Oddělení zpracování fondu:

  • provádí jmenné a věcné zpracování knih a seriálů přírůstku i historických slavistických fondů. Katalogizaci provádí v systému Aleph ve formátu Marc 21.
     
  • spravuje lístkové jmenné a věcné katalogy a speciální kartotéky, zabezpečuje jejich postupný převod do strojem čitelné podoby
     
  • zpracovává a spravuje speciální sbírky (rukopisy, staré tisky, listinné a obrazové materiály aj.) a poskytuje odborné konzultace uživatelům
     
  • obstarává potřebné technické knihovnické práce


Kontakty

Eva Sokolová

01.12.12