Oddělení zpracování fondů - Slovanská knihovna

telefon: 221 663 364
fax: 221 663 176
e-mail: eva.sokolova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
SLOVANSKÁ KNIHOVNA - odd. zpracování fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Mgr. Eva Sokolová
   
   

Oddělení zpracování fondu - SK
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Provádí jmenné a věcné zpracování přírůstků i speciálních a historických sbírek z fondu SK. Spravuje lístkové i elektronické katalogy SK. Obstarává technické knihovnické práce.

 

Domácí stránka

Eva Sokolová

01.12.12