Půjčování čteček v Národní kniho

Půjčování čteček v Národní knihovně ČR

Od 9. 1. 2012 je možné si v Národní knihovně zapůjčit čtečku Jinke Hanlin eReader V60 (respektive eReading.cz First Edition), a to buď absenčně na 14 dní v Hale služeb, nebo prezenčně ve Studovně společenských a přírodních věd a Referenčním centru.
 

Podmínkou absenční výpůjčky čtečky (tj. mimo budovu knihovny) je trvalý pobyt na území ČR, platná registrace v Národní knihovně ČR aktuálně nejméně jeden rok a „čisté“ uživatelské konto (tj. bez dlužných pohledávek). Čtečky si pro absenční výpůjčku můžete objednat v on-line katalogu NK ČR.
 

Prezenčně si může čtečku vypůjčit každý registrovaný uživatel NK ČR s platným čtenářským průkazem, který má vypořádané veškeré své závazky vůči NK ČR. Čtečky jsou prezenčně půjčovány na dobu 4 hodin, nebo do konce otevírací doby Studovny společenských a přírodních věd, respektive Referenčního centra. Čtečky pro prezenční výpůjčky není možné rezervovat prostřednictvím on-line katalogu NK ČR.
 

Podrobnější informace o pravidlech absenčních a prezenčních výpůjček čteček naleznete v Pravidlech půjčování přenosných zařízení elektronických knih. Více informací ke čtečce Jinke Hanlin eReader V60 můžete nalézt na stránkách výrobce nebo českého distributora (a prodejce českých e-knih).
 

Ve čtečkách jsou uloženy ukázky několika digitalizovaných knih české literatury 19. století, respektive výňatků z nich (vzhledem k velikosti grafických souborů), které jsme vybrali z digitální knihovny NK ČR Kramerius.
 

Čtečka Jinke Hanlin eReader V60 (respektive eReading.cz First Edition) podporuje DRM ochranu Adobe Digital Editions. Do čtečky je díky integraci této funkce možné stahovat rovněž e-knihy, které si vypůjčíte z elektronické knihovny ebrary. Ve čtečce proto také naleznete několik návodů, které souvisejí s Adobe Digital Editions a výpůjčkami e-knih z ebrary:

Čtečka podporuje formáty PDF, EPUB, TXT, HTML, DOC, RTF, MP3, WOL, CHM, RAR/ZIP,BMP, JPG, PNG, GIF, PDB, FB2,DjVu, LIT, které se ukládají z počítače prostřednictvím USB kabelu. V této souvislosti připomínáme nezbytnost zachovávání autorského práva.
 

Čtečka Jinke Hanlin eReader V60 (respektive eReading.cz First Edition) umožňuje pro zajištění některých funkcí připojení k internetu pomocí Wi-Fi sítě. Při aktivaci připojení k Wi-Fi pomocí tlačítka 9 WiFi si čtečka z aktuálně dostupných Wi-Fi sítí vždy automaticky vybírá první dostupnou, tj. např. nezabezpečenou síť s nejsilnějším signálem.
Pro potřeby čteček je v NK ČR dostupná speciální Wi-Fi síť (SSID: NK-CTECKY), pro přístup do této sítě je nezbytné heslo, které je ve čtečce již nastaveno. Síť NK-CTECKY je nutné vybrat na čtečce ručně: na menu čtečky vyberte možnost 8 Nastavení systému, dále zvolte 7 Nastavení sítě. Čtečka zobrazí v místě dostupné Wi-Fi sítě, příslušnou číslicí vyberte síť NK-CTECKY.
V případě, že se vám se čtečkou NK ČR nepodaří na Wi-Fi síť NK-CTECKY připojit, respektive síť vyžaduje heslo, obraťte se na pracovníky Haly služeb, Studovny společenských a přírodních věd nebo Referenčního centra.
 

Veškeré vaše zkušenosti se čtečkou Jinke Hanlin eReader V60 (respektive eReading.cz First Edition), jejím praktickým používáním nebo případné problémy, s nimiž se setkáte, uvítáme na adrese ctecka@nkp.cz. Tato zpětná vazba je pro nás důležité i pro další rozvoj této nové služby.
 

Půjčování čteček je od 9.1.2012 poskytováno jako experimentální služba, po vyhodnocení zkušebního období může dojít k dílčím úpravám v nastavení této experimentální služby.

Jana Huňová

01.12.12