OCLC FirstSearch


Základní informace 

Přehled bází


Statistiky  - O projektu

  Vyhledávání
     

 

Seminář OCLC Update

12.6.2008, NK ČR
 

Dne 12. června 2008 proběhl ve Vzdělávacím centru NK ČR seminář zaměřený na nové produkty a služby OCLC. Semináře se kromě zástupců knihoven, které jsou členy konsorciální licence pro přístup k OCLC FirstSearch, zúčastnili  i zájemci z dalších českých knihoven.

Účastníci semináře se seznámili s novinkami ve FirstSearch, podrobně byly představeny novinky v administraci WorldCat, které umožňují více individualizovat a obohatit služby WorldCat pro jednotlivé knihovny zapojené do konsorcia. Prezentovány byly i možnosti dávkového importu záznamů s holdingy do WorldCat a jeho přínos pro knihovny a nástroje OCLC pro analýzu fondu knihovny na základě záznamů zpřístupněných v souborném katalogu WorldCat. Součástí programu semináře byly i praktické informace o projektu Worldcat.org a blíže byl představen software CONTENTdm pro správu a zpřístupňování digitalizovaných textů. Dalším bodem  semináře pak byly informace o nejnovějším vývoji v E-Books (NetLibrary).

Seminář, obdobně jako v roce 2005, lektorsky zajišťovala zástupkyně OCLC pani Vivien Cook (Regional Account Manager, Northern & Eastern Europe) a pani Zuzana Helinska (ZH Consulting), která zajistila překlad prezentací. Za NK ČR seminář zahájil PhDr. Hanuš Hemola, vedoucí Odboru služeb a řešitel projektu OCLC FirstSearch. 


Fotogalerie

Průběh semináře OCLC ve Vzdělávacím centru NK ČR. Paní Zuzana Helinsky během přednášky. Během semináře probíhala bohatá diskuse, která pomáhala upřesňovat probíraná témata. Paní Vivien Cook při prezentaci možností NetLibrary. Občerstvení je důležitou součástí setkání a je vždy prostorem pro neformální výměnu zkušeností a upřesňující dotazy.
Průběh semináře OCLC ve Vzdělávacím centru NK ČR. Paní Zuzana Helinsky během přednášky. Během semináře probíhala bohatá diskuse, která pomáhala upřesňovat probíraná témata. Paní Vivien Cook při prezentaci možností NetLibrary. Občerstvení je důležitou součástí setkání a je vždy prostorem pro neformální výměnu zkušeností a doplňující dotazy.


Prezentace

CONTENTdm - Software for Digital Collection Management - 1. část / 2. část
NetLibrary
Maximální využití First search
OCLC a worldwide library cooperative : WorldCat – the foundation stone


 


26.6.2008 Hanuš Hemola | NK ČR | Nahoru |