Restaurátorské oddělení NK ČR
Historie restaurátorského oddělení
Přístup k restaurování a konzervaci písemných památek
Hlavní typy restaurátorských zásahů
Ukázky restaurovaných děl
Vybavení ateliérových místností a laboratoří
Analytická laboratoř a výzkum chemie konzervování a restaurátorských metod
Konzervátorské průzkumy stavu fondů a ochranné obaly
Problematika zpřístupnění a vystavení originálů písemných památek
Výzkumné projekty
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Vzdělávání restaurátorů a spolupráce s dalšími institucemi