Hlavní stránka NK Zahraniční pracovní cesty

Zahraniční pracovní cesty

Na zahraniční cesty včetně pojištění bylo vyčerpáno 957 473,31 Kč.

Počet zahr. pracovních cest
z toho:
studijně pracovní cesty
konference, kongresy, semináře
veletrhy
150

63
64
23

 

Pracovní cesty podle zemí (22):

Německo 29 Lotyšsko 8 Itálie 2
Slovensko 27 Dánsko 5 Nizozemsko 2
Polsko 15 Estonsko 4 Gruzie 1
Maďarsko 10 Chorvatsko 4 Litva 1
Rusko 10 Bulharsko 3 Lucembursko 1
Slovinsko 9 Francie 3 Portugalsko 1
Velká Británie 9 Rakousko 3 Španělsko 1
Belgie 2

NK ČR plně financovala 17 služebních cest, částečně spolu se zahraničním partnerem 92 (z toho 61 recipročních), 19 cest plně hradil zahraniční partner, 18 cest bylo hrazeno z grantů a 4 financoval Open Society Institut.

V roce 1999 se uskutečnilo o 22 zahraničních cest více než v roce 1998. Zvýšil se počet cest financovaných z grantů či hrazených zahraničními partnery i cest recipročních (rozšíření především o knihovny ze Slovinska, Chorvatska a Pobaltí).

Na pracovně studijní pobyty přijelo 85 knihovníků a odborníků ze zahraničí, z toho 57 hostů bylo recipročních (z Ruska, Lotyšska, Estonska, Litvy, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Německa, Maďarska a Bulharska). V rámci dohody o reciprocitě mezi NK a Národní knihovnou Lotyšska se v loňském roce v NK konala výstava Lotyšská kniha věků. Uskutečnily se 4 mezinárodní akce: seminář MAP (mikroanalýza pergamenu) a DNA (výzkum pergamenu), konference LIBER, setkání MASTER Project (digitalizace) a seminář o knihovnické legislativě.


Předchozí stránka Obsah Další stránka