Hlavní stránka NK Kalendárium významných akcí


Leden

8. 1. - 9. 1. Zasedání LIBER Executive Board
15. 1. - 22. 2. Výstava Adam Mickiewicz - z fondů Slovanské knihovny

Únor

18. 2. - 10. 4. Výstava Česká orientalistika. Cesta do Asie a Afriky - ve spolupráci s Českou orientalistickou společností
24. 2. Beseda o osobnosti a vědecké činnosti bulharského jazykovědce Aleksandra Teodorova-Balana (k 140. výročí narození a 40. výročí úmrtí)
25. 2. Návštěva poslanců výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Březen

březen - červen Máme internet - a co s ním - cyklus přednášek pro ředitele veřejných knihoven

Duben

12.4. Beseda s autory knihy Dějiny jihoslovanských zemí: M. Tejchmanem, M. Šestákem, L. Hladkým a J. Pelikánem
14. 4. - 24. 5. Výstava Hořím, a proto shořím - texty a dřevěné plastiky Miroslava Salavy
14. 4. - 15. 4. Sympozium věnované významu analytických metod při studiu, restaurování a konzervaci vzácných rukopisů s ohledem na svitky od Mrtvého moře, spojené s pracovním jednáním skupiny projektu Evropské unie zabývající se mikroanalýzou pergamenu
20. 4. - 24. 5. Výstava Usuardovo Martyrologium z Gerony - faksimile českého středověkého rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně - ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR
30. 4. Tisková konference s ČSOB k vydání Katalogu arabských rukopisů z fondu NK ČR na CD-ROM

Květen

12. 5. Slavnostní prezentace faksimile knihy Paisije Chilendarského Dějiny slovanskobulharské
12. 5. Den Evropy - ve spolupráci s Nadací Jiřího z Poděbrad
13. 5. Slavnostní udílení cen novinářům - ve spolupráci s Nadací Český literární fond
18. 5. Slavnostní zahájení konference INFORUM 99
19. 5. Slavnostní zahájení mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 99 v Zrcadlové kapli
20. 5. - 23. 5. Stánek NK na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 99
20. 5. - 23. 5. Dny otevřených dveří
26. 5 - 18.6. Výstava Společně s námi - výtvarné práce klientů Společnosti DUHA
28. 5. Udílení cen Premia Bohemica a Ceny Egona Hostovského - ve spolupráci s Obcí spisovatelů, Nadací Český literární fond a Společností NK ČR

Červen

3. 6. - 26. 6. Výstava Alexandr Sergejevič Puškin (k 200. výročí narození)
23. 6. Udílení Ceny Jana Zahradníčka - ve spolupráci se Společností NK ČR, Obcí spisovatelů, All Things Czech - Klubem čs. kultury Los Angeles, Českým centrem PEN klubu, Nadací Český literární fond a Lyrou Pragensis

Červenec

1. 7. - 10. 7. Výstava První český nakladatelský dům pod vedením Daniela Adama z Veleslavína
5. 7. - 8. 7. Mezinárodní konference LIBER

Září

9. 9. - 8. 10. Výstava Dílo Karla Šlejhara - ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví
11. 9. Dny evropského dědictví - volná návštěva výstav a projekcí programu o historii Klementina

Říjen

6. 10. Otevření Referenčního centra NK
8. 10. - 24. 10. Týden knihoven

Happening na Staroměstském náměstí pořádaný SKIP
Prodej levných knih v prostorách Klementina
Koncert pro knihovny a knihovníky v Zrcadlové kapli

14. 10. - 11. 11. Výstava Lotyšská kniha věků. Kalendář století myšlenky na sebeurčení lotyšského národa - ve spolupráci s Národní knihovnou Lotyšska v Rize a Velvyslanectvím Lotyšské republiky
15. 10. - 30. 10. Výstava Jordan Radičkov - bulharský prozaik a dramatik (k 70. výročí narození) - z fondů Slovanské knihovny
18. 10. - 22. 10. Školení AACR2/UNIMARC pro katalogizátory ze státních vědeckých a městských knihoven
22. 10. Den OSN - ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze

Listopad

3. 11. - 25. 11. Výstava Knihovna v revoluci - revoluce v knihovně (k 10. výročí založení Místního občanského fóra v NK) - z materiálů Archivu NK
9. 11. - 10. 11. Seminář Knihovny pro příští tisíciletí II - hlavní pořadatel SKIP
15. 11. Tisková konference ke společným projektům NK a ČSOB v roce 2000
19. 11. - 5. 1. 2000 Výstava Johann Wolfgang Goethe (k 250. výročí narození) - ve spolupráci s Goethe institutem, týdeníkem Knihy 99 a Burzovním svazem německého knižního obchodu
19. 11. - 20. 11. Mezinárodní porada expertů k problematice knihovnické legislativy - pořádaly MK ČR a Česká komise UNESCO
22. 11. - 26. 11. Školení AACR2/UNIMARC pro katalogizátory ze státních vědeckých a městských knihoven
26. 11. Creating of culture of cooperating: Cataloging in the 1990s and beyond - přednáška Michaela Kaplana

Prosinec

2. 12. Kulatý stůl na téma Archeologický institut N. P. Kondakova v Praze (1931-1952) - nové zpracování sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR
3. 12. Odpoledne se studenty podporovanými Nadací Olgy Havlové - ve spolupráci s ČSOB
6. 12. - 6. 1. 2000 Výstava Dílo Gideona Kleina ve sbírce hudebního oddělení NK (k nedožitým 80. narozeninám)
17. 12. Konference Přínos Emiliána Troldy pro českou hudební vědu (k 50. výročí úmrtí) - ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu AV ČR

Kromě uvedených akcí se v NK odehrávala pravidelná zasedání předsednictev SKIP, Asociace knihoven, výboru Společnosti bratří Čapků a dalších zájmových a profesních organizací, přednášky, projekce italských a belgických filmů, školení pro pracovníky knihoven atd.


Předchozí stránka Obsah Další stránka