Hlavní stránka NK Organizační struktura (říjen 1999)

Ředitel NK ČR
statutární zástupce
ředitele NK
- náměstek řed. NK
pro strategii a rozvoj

odd. automatizace
odd. souborných katalogů
náměstek
ředitele NK
pro knihovnické procesy

odd. knihovního systému
odd. periodik
odd. pro správu OPAC
odd. technické podpory a
retrospektivní konverze
katalogů
kancelář ředitele NK
- náměstek řed. NK
pro administrativu
odbor ekonomický
odbor provozu a investic
odbor doplňování fondů
odbor zpracování fondů
odbor správy a ochrany fondů
odbor služeb
odbor knihovnictví
- náměstek řed. NK
pro knihovny a poradenství
odbor vydavatelský
Slovanská knihovna
odd. osobní
odd. hudební
odd. rukopisů a starých tisků
odd. národní retrospektivní bibliografie

Předchozí stránka Obsah Další stránka