Hlavní stránka NK Přehled útvarů a jejich vedoucích

Pořadí nemá věcné opodstatnění, je dáno stálými číselnými kódy jednotlivých útvarů.

ředitel NK ČR PhDr. Vojtěch Balík
statutární zástupce ředitele, náměstek ředitele
pro strategické plánování, výzkum a technologický
rozvoj
Mgr. Adolf Knoll
náměstek ředitele pro knihovnické procesy PhDr. Bohdana Stoklasová

1.

Kancelář ředitele NK (KŘ)

náměstek pro administrativu a vedoucí KŘ PhDr. Michal Hora

1.1

Sekretariát ředitele NK

Hana Koutníková

1.2

Odd. mezinárodních styků

Dana Tulachová

1.3

Odd. pro vztahy s veřejností

PhDr. Libuše Piherová

1.4

Odd. výstav

Mgr. Zuzana Hochmalová

1.5

Referát obrany, ochrany a bezpečnosti

Bořek Svoboda

1.6

Archiv PhDr. Kateřina Hekrdlová

2.

ODBOR EKONOMICKÝ (OE)

ředitelka

Ing. Dagmar Růžičková

2.1

Odd. informační soustavy

Dagmar Gregorová

2.2

Odd. rozpočtu a cen

Alena Kvasničková

3.

ODBOR PROVOZU A INVESTIC (OPI)

ředitel

Ing. Petr Pospíšil

3.1

Odd. provozní

Vratislav Motis

3.2

Odd. údržby, oprav a investic

Ing. Pavel Macenauer

3.3

Odd. MTZ a dopravy

Milan Špičák

3.4

Odd. provozu Centrálního depozitáře

Rudolf Procházka

3.5

Odd. závodního stravování František Moudrý

4.

ODBOR DOPLŇOVÁNÍ FONDŮ (ODF)

ředitelka

Mgr. Alena Suchánková

4.1

Odd. mezinárodních agentur

Mgr. Antonín Jeřábek

4.2

Odd. doplňování domácí literatury

Mgr. Vlasta Havelková

4.3

Odd. doplňování zahraniční literatury

Mgr. Světlana Knollová

4.4

Odd. rezervních fondů

Ing. Jana Kohoutová

5.

ODBOR ZPRACOVÁNÍ FONDŮ (OZF)

ředitelka

Mgr. Edita Lichtenbergová

5.1

Odd. jmenného zpracování

Mgr. Kateřina Steinerová

5.2

Odd. věcného zpracování

Mgr. Marie Balíková

5.3

Odd. zpracování speciálních dokumentů

-----

5.4

Odd. analytického zpracování

PhDr. Ivana Anděrová

5.5

Odd. národních autorit

PhDr. Zdeněk Bartl

6.

ODDĚLENÍ PERIODIK (OP)

vedoucí

PhDr. Hana Nová

7.

ODBOR SLUŽEB (OS)

ředitel

PhDr. Hanuš Hemola

7.1

Odd. služeb čtenářům

PhDr. Vlasta Kostlánová

7.2

Odd. studoven

RSDr. Zdeněk Matušík

7.3

Odd. referenčních a meziknihovních služeb

Mgr. Jindřiška Pospíšilová

7.4

Referát rozvoje služeb NK

-----

8. ODDĚLENÍ RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ (ORST)
vedoucí PhDr. Miroslava Hejnová
9. ODDĚLENÍ HUDEBNÍ (OH)
vedoucí Mgr. Zuzana Petrášková
10. ODDĚLENÍ NÁRODNÍ RETROSPEKTIVNÍ BIBLIOGRAFIE (ONRB)
vedoucí Mgr. Jaroslava Pokorná
11. ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE (OA)
vedoucí Ing. Jaroslav Machotka
12. ODBOR KNIHOVNICTVÍ (OK)
náměstek ředitele pro knihovny a poradenství
a ředitel OK
PhDr. Vít Richter

12.1

Odd. studijní a informační PhDr. Miroslav Ressler

12.2

Odd. vzdělávání Mgr. Zlata Houšková
13. ODBOR VYDAVATELSKÝ (OV)
ředitelka PhDr. Milena Ředinová
13.1 Ústřední redakce Mgr. Monika Mrázková
13.2

Technická redakce

Alena Matoušková
13.3 Polygrafické středisko Hana Svatoňová
13.4

Odd. prodeje a expedice

Ivo Mirošovský
 14. ODBOR SPRÁVY A OCHRANY FONDU (OSOF)
ředitel PhDr. Jiří Polišenský
14.1 Odd. organizace a revize fondů PhDr. Mirko Šnýdr
14.2 Odd. knihovních fondů Mgr. Miroslav Horský
14.3 Referát pro národní program ochrany fondů PhDr. Františka Vrbenská
14.4 Odd. konzervace a preventivní ochrany Ing. Jana Odvárková
14.5 Odd. restaurování Jiří Vnouček
14.6 Odd. mikrografie PhDr.Jindřiška Baušteinová
14.7 Odd. digitalizace RSDr. Ivan Ljubka
14.8 Odd. konzervačních fondů Mgr. Alena Doubková
14.9 Odd. péče o novodobé fondy Irena Fibichová
15. SLOVANSKÁ KNIHOVNA (SK)
ředitelka PhDr. Zdeňka Rachůnková
15.1

Odd. doplňování fondu a mezinár. výměny

Mgr. Ludmila Pánková
15.2 Odd. zpracování fondu PhDr. Mária Ňachajová
15.3 Odd. odborných slavistických služeb
a informací
PhDr. Michaela Řeháková
16. ODDĚLENÍ KNIHOVNÍHO SYSTÉMU (OKS)
vedoucí PhDr. Iva Příbramská
17. ODDĚLENÍ PRO SOUBORNÉ KATALOGY (OSK)
vedoucí PhDr. Gabriela Krčmařová
18. ODDĚLENÍ TECHNICKÉ PODPORY A RETROSPEKTIVNÍ KONVERZE
KATALOGU (OTPR)
vedoucí PhDr. Jaroslava Jeřábková

19.

ODDĚLENÍ OSOBNÍ (OO)
vedoucí Mgr. Lidka Novotná

20.

REFERÁT PRO SPRÁVU OPAC (OPAC)
vedoucí PhDr. Ivana Geltnerová

Předchozí stránka Obsah Další stránka