Hlavní stránka NK Seznam zaměstnanců


Balík Vojtěch PhDr., ředitel NK ČR
Knoll Adolf Mgr., statutární zástupce, náměstek ředitele pro strategické plánování, výzkum a technologický rozvoj
Richter Vít PhDr., náměstek ředitele pro knihovny a poradenství
Stoklasová Bohdana PhDr., náměstek ředitele pro knihovnické procesy
Hora Michal PhDr., náměstek ředitele pro administrativu

Kancelář ředitele NK (KŘ) Fialková Iva
Haváčková Tatiana
Havelková Zuzana Mgr.
Hekrdlová Kateřina PhDr.
Hochmalová Zuzana Mgr.
Holancová Eva PhDr.
Hýsek Pavel
Kopečná Zuzana
Koutníková Hana
Kubátová Ludmila PhDr.
Litecká Naděžda Mgr.
Michajlov Jiří
Nováková Jaroslava Mgr.
Novotná Eva Mgr.
Pejsová Jitka Mgr.
Piherová Libuše PhDr.
Rumlová Jaroslava
Snopková Milena
Suchánková Věra JUDr.
Svoboda Bořek
Tulachová Dana
Odbor ekonomický (OE) Cestrová Jozefa
Gregorová Dagmar
Hrdličková Helena
Jílek Jan MUDr.
Jirsová Leopolda
Krupková Zdenka
Kůsová Stanislava
Kvasničková Alena
Markvartová Marie
Matušková René
Nájemníková Marie
Nedbalová Miroslava
Růžičková Dagmar Ing.
Skálová Ludmila
Soudková Marie
Šišáková Jaroslava
Žemličková Anna
Odbor provozu a investic (OPI) Blažek Rostislav
Blovská Eva
Buriánová Miluše
Buriánová Olga
Černá Ivana
Dykast Pavel
Formánková Jana
Hájková Svatava
Jechumtál Karel
Klečka Ladislav
Kotrč Vladimír
Koutník Petr
Krejčí Markéta
Kubištová Jarmila
Kučera Felix
Macenauer Pavel Ing.
Motis Vratislav
Moudrý František
Neumanová Olga
Novák Jaroslav
Nováková Ludmila
Pelant Vojtěch
Podhajská Vladimíra
Popracová Naděžda
Pospíšil Petr Ing.
Procházka Rudolf
Průša Pavel
Příbramský František
Racek Jindřich Ing.
Rýzner Ladislav
Selicharová Miloslava
Suková Alena
Šamberger Jan
Šandová Květoslava
Špičák Milan
Štork Jiří
Vančatová Běla
Veverková Libuše
Žalkovský Václav
Žežulka Vladimír
Odbor doplňování fondů (ODF) Benešová Lucie
Brabec Pavel
Burešová Irena Mgr.
Frankičová Ankica
Frydrichová Ester Mgr.
Gajdoštíková Naděžda
Goldšmídová Jaroslava PhDr.
Havelková Vlasta Mgr.
Houdková Tamara
Chalupníčková Petruška Mgr.
Jasná Jana
Jeřábek Antonín Mgr.
Klíchová Alice
Knollová Světlana Mgr.
Kohoutová Jana Ing.
Kolářová Helena
Koníčková Natálie Mgr.
Kozáková Jana PhDr.
Krinková Helena
Luhanová Radmila
Lukaštíková Lubica
Marešová Jana Ing.
Marysková Maxima PhDr.
Měchurová Zdenka Mgr.
Mikulášková Miloslava
Nedvídková Marie PhDr.
Nepovímová Miloslava Mgr.
Nykodýmová Irena Mgr.
Pašková Jaromíra Ing.
Pilná Věra prom. fil.
Pochylá Marie Mgr.
Pokorná Ludmila PhDr.
Popovič Aleksandar Mgr.
Průková Věra PhDr.
Růžičková Štěpánka
Saková Magda PhDr.
Saxlová Magda Mgr.
Sázavská Běla
Skřičková Eva
Slonková Hana
Staňková Dagmar Mgr.
Suchánková Alena Mgr.
Šulcová Růžena
Tamchynová Helena Mgr.
Záviška Michal
Zděnková Libuše Mgr.
Zemanová Vlasta
Odbor zpracování fondů (OZF) Adamcová Marie Mgr.
Anděrová Ivana PhDr.
Auská Blanka
Balíková Marie Mgr.
Bartl Zděněk PhDr.
Brejníková Dagmar Mgr.
Celbová Ludmila Mgr.
Clayová Jane PhDr
Čápová Viera Ing.
Čenovská Jaroslava
Čermáková Kristina
Doležalová Helena Ing.
Frolíková Eva
Fuková Květuše Mgr.
Holá Eva PaedDr.
Chocholová Jitka
Jičínová Petra
Jirsová Anna PhDr.
Kadlecová Věra Mgr.
Kaušková Vlasta
Klamta Václav
Kopp Petr PhDr.
Kindl Daniel
Kozáková Alena RNDr.
Krylová Vlasta
Kubalová Hana PhDr.
Kubát Josef RNDr.
Levá Jarmila
Lichtenbergrová Edita Mgr.
Macková Radmila Mgr.
Magúthová Jiřina
Malá Helena
Nováková Zuzana Mgr.
Opočenská Mlada Ing.
Paclíková Běla
Pašník Martin
Peisertová Hana Mgr.
Pilíková Irena Mgr.
Plechšmídová Marie Mgr.
Podhradská Narcisa RNDr.
Poláková Renata prom. fil.
Preisler David Ing.
Procházková Janka
Prosecká Zdenka Mgr.
Přibylová Jarmila
Přibylová Lidmila Mgr.
Rumlenová Adéla
Rychetská Miroslava Ing.
Schmidtová Monika Mgr.
Stehlíková Eva
Steinerová Kateřina Mgr.
Střítecká Myra
Studeníková Eva
Svobodová Jaroslava PhDr.
Štochlová Helena PhDr.
Štorová Jana Mgr.
Těšíková Jaroslava prom. fil.
Tkáčová Anna Mgr.
Vejražková Jana PhDr.
Vinecká Alena
Vítková Kateřina Mgr.
Vrbičanová Libuše Mgr.
Wolfová Pavlína
Zálešáková Jana
Zdvíhalová Markéta
Zouharová Daniela Mgr.
Žampachová Květa
Oddělení periodik (OP) Havlová Dagmar
Kalivodová Veronika
Kubištová Hana
Marečková Helena Mgr.
Nová Hana PhDr.
Panenková Jitka
Peldřimovská Jitka
Pěnkavová Petra
Platilová Ivana Ing.
Poulová Eva
Steindlerová Eva PhDr.
Ulverová Radana
Váchová Hana
Zelenková Věra
Odbor služeb (OS) Bachmannová Helena
Bartáková Areti
Borovičková Helena Mgr.
Bubeníčková Darina
Černá Bohumila
Černá Danuše Mgr.
Dlouhá Magdaléna
Flieger Miroslav
Frajerová Ludmila
Ganická Jana
Geislerová Jitka
Grulichová Irena
Hemola Hanuš PhDr.
Himalová Jana
Hlasivcová Markéta RNDr.
Hršelová Helena
Husáková Dagmar
Churáčková Kateřina
Chvátalová Blanka PhDr.
Jakubcová Alena prom. ped.
Janoušková Alena PhDr.
Jebavá Helena
Jelínková Soňa
Jindrová Jiskra
Jindřichová Irena
Jirátová Zdenka
Kalíšová Jana PhDr.
Klusáčková Františka
Koháčková Jarmila
Kolenatá Miroslava
Kolevski Pando Mgr.
Kostlánová Vlasta PhDr.
Košťálová Karolína Mgr.
Křížová Alena
Kubásková Eva Mgr.
Kuklíková Marie PhDr.
Kuzikowská Renata
Malicher Jan
Malý Jiří
Manoušková Zdenka
Martínek Jiří
Matějovič Jan
Matušík Zděněk RSDr.
Maťová Věra PhDr.
Novotný Jaroslav
Passerinová Karolina
Pavlatová Ludmila PhDr.
Pechalová Zdenka Mgr.
Pechlátová Magdalena
Pospíšilová Jindřiška Mgr.
Procházková Petra Ing.
Roubalová Eva
Sedláčková Jaroslava
Schon Otakar
Schwarz Valda prom. fil.
Skákalová Věra PhDr.
Smoláková Dagmar
Stejskalová Pavlína
Syrovátková Helena
Špačková Marie
Švábová Ivana
Švejda Jan Mgr
Švirák Bohumil PhDr.
Tafatová Šárka
Tafatová Věra
Tichá Ivana
Ulrichová Ludmila PhDr.
Vávrová Jitka
Vostrovská Vladislava Ing.
Votípka Karel
Vrba Martin
Zámečníková Gabriela
Zíková Marcela
Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST) Boldan Kamil PhDr.
Hejnová Miroslava PhDr.
Kašparová Jaroslava PhDr.
Nováková Magdaléna
Paličková Tereza
Richterová Alena PhDr., CSc.
Sobotka Jan PhDr.
Svobodová Milada PhDr.
Šulc Jaroslav
Uhlíř Zdeněk PhDr.
Wižďálková Bedřiška PhDr.
Oddělení hudební (OH) Blažíková Jana
Hloušková Renata
Hůlek Julius PhDr.
Kapsa Jan
Petrášková Zuzana Mgr.
Schlonzová Pamela
Slavická Jitka Mgr.
Talacková Antonie
Oddělení národní retrospektivní bibliografie (ONRB) Duricová Zuzana Mgr.
Hrachová Eva PhDr.
Hrašová Jaroslava
Jaro Věra Mgr.
Pokorná Jaroslava Mgr.
Slívová Eva Mgr.
Oddělení automatizace (OA) Blažková Irena Ing.
Černý Jan
Čížek Antonín
Dolejšek Jaromír
Chlubna František
Jelínek Zdeněk
Kalina Stanislav
Kotrba Pavel RNDr.
Koudela Petr
Král Jiří Ing.
Linková Marie
Machotka Jaroslav Ing.
Maříková Kateřina
Morčuš Pavel
Ptáčková Vladimíra Mgr.
Štáglová Vlasta
Odbor knihovnictví (OK) Bartůňková Eva Mgr.
Faltysová Vlasta PhDr.
Holubová Zdenka PhDr.
Houšková Zlata Mgr.
Hrušková Monika
Klinkerová Marie Mgr.
Krulišová Jana PhDr.
Luxová Jana PhDr.
Macková Eva
Machová Anna PhDr.
Pilař Jindřich Mgr.
Pohlei Pavel PhDr.
Procházková Martina Mgr.
Ressler Miroslav PhDr.
Sodomková Jana PhDr.
Streit Vincenc PaedDr.
Štekrová Ivana Mgr.
Zemánková Ladislava Mgr.
Odbor vydavatelský (OV) Diasová Alena
Fišarová Božena
Frýdlová Ivana
Frýdlová Miluše
Jindrová Milena
Junová Věra
Křesalová Alena
Matoušková Alena
Matuszková Alena Mgr.
Mirošovský Ivo
Mrázková Monika Mgr.
Ředinová Milena PhDr.
Svatoňová Hana
Špačková Alena
Trytová Hana
Vlasák Petr
Vološinová Christina
Odbor správy a ochrany fondů (OSOF) Assmannová Miluška
Bartovská Stanislava
Baušteinová Jindřiška PhDr.
Bendová Jana
Benýšková Markéta
Bohdalová Hedvika
Cetkovská Šárka
Čech Mila
Černohorská Jana
Dobrá Jaroslava
Dostál Aleš Ing.
Doubková Anna
Drahotová Pavla
Dvořáková Jana Mgr.
Eichler Slavko
Fibichová Irena
Fleková Andrea
Francl Jan Ing.
Halásková Jana
Harvanová Valentína
Hodíková Eva
Holanová Denisa
Horský Miroslav Mgr.
Janeček Tomáš
Kačírek Jiří
Kornová Helena
Kostičová Katarina
Kravková Zdenka
Křemenáková Marie
Kříž Karel
Kříž Martin
Kunštát Zdeněk
Látalová Jana
Leff Jordan Lawrence
Lehovec Ondřej
Ljubka Ivan RSDr.
Ljubková Irena
Mehlová Hana
Mlčochová Božena
Mlejová Hana Mgr.
Mucková Jana
Novotná Zdeňka
Novotný Jan
Odvárková Jana Ing.
Opltová Jana
Pelantová Jana
Pilát Václav Ing.
Píplová Petra
Polišenský Jiří PhDr.
Procházková Hana
Procházková Jarmila
Procházková Jaroslava Mgr.
Přibyl Jaromír
Rappová Ivanka
Rapušáková Hana
Rohrová Dana
Ruben Karel
Salava Miroslav
Smrkovská Běluše
Sojková Eva
Sojková Radka
Souček Martin Ing.
Součková Magda Ing.
Souralová Libuše
Sova Milan
Suchomelová Milena
Svoboda Kamil
Svobodová Eva
Šenkýřová Jana
Šimečková Jitka Ing.
Šimůnková Jaroslava
Škrábalková Marta
Škubalová Jana
Šlégr Pavel Mgr.
Šnýdr Mirko PhDr.
Štěpánková Pavla
Švamberková Miluše
Tadialová Elisabeth
Tašková Jana
Tichá Roza Mgr.
Trajková Libuše
Váchová Alexandra
Valešová Jarmila
Vanišová Milana
Viceníková Jana
Vnouček Jiří
Vodička Jiří
Vojvodová Dalibora
Vokurková Miluše
Vozková Markéta
Vrbenská Františka PhDr.
Vydrová Veronika
Slovanská knihovna (SK)

Bernovská Radka Mgr.
Borozan Elefteria
Černá Milena
Dvořáková Irena
Dvořáková Jana Mgr.
Fišerová Jaroslava
Govedarica Nada Mgr.
Holá Božena
Hrabáková Marta PhDr.
Hrochová Jaroslava PhDr.
Hybšová Jindřiška
Chumchalová Magdaléna Mgr.
Kindlová Ivana
Klímová Milena Mgr.
Kovářová Hana
Lukáčová Anastázia PhDr.
Magid Sergej
Magidová Maria
Marková Bohuslava
Moulisová Zdenka
Musatová Helena
Ňachajová Mária PhDr.
Opleštilová Hana Mgr.
Pánková Ludmila
Podhájecká Tatjana
Polednová Zuzana PhDr.
Řeháková Michaela PhDr.
Sedlák Jiří Mgr.
Skwarská Karolína
Sokolová Eva Mgr.
Sokolová Františka prom. fil.
Srbková Ivana PhDr.
Szunyogová Blanka
Šedivá Terezie
Šťastná Marie
Štilijanová Olga
Vacek Jiří PhDr.
Venulejová Sylvie
Vrbová Iva Mgr.

Oddělení knihovního systému (OKS) Dvořáková Helena Mgr.
Mrákotová Dana PhDr.
Příbramská Iva PhDr.
Válková Irena
Vřešťálová Dana PhDr.
Oddělení souborného katalogu (OSK) Binderová Hana
Hajná Kateřina Ing.
Koktan Jan
Krčmařová Gabriela PhDr.
Průšová Jiřina
Radová Jana
Stárková Jana PhDr.
Svobodová Eva PhDr.
Šmidrkalová Věra
Trtíková Ilona
Vítová Lydia Mgr.
Vyorálková Danuše Mgr.
Wagnerová Helena Mgr.
Oddělení technické podpory a retorspektivní
konverze katalogů (OTPR)
Benešová Ludmila Mgr.
Celbová Ludmila Mgr.
Jeřábková Jaroslava PhDr.
Mikšovská Nataša Mgr.
Nováková Jana
Oddělení osobní (OO) Korytová Hana
Macková Vladimíra
Novotná Lidka Mgr.
Zajícová Věra
Referát pro správu OPAC (OPAC) Geltnerová Ivana PhDr.
Pospíšilová Olga PhDr.
Šeborová Věra

Předchozí stránka Obsah Další stránka