Hlavní stránka NK Obsah

Úvod

Hodnocení hlavních činností

Technologický rozvoj
Doplňování knihovních fondů
Mezinárodní agentury
Rezervní fondy
Zpracování fondů
Správa knihovních fondů
Ochrana knihovních fondů
Služby
Odbor knihovnictví
Memoriae Mundi Series Bohemica
Souborné katalogy
Nakladatelská a vydavatelská činnost
Slovanská knihovna
Mezinárodní konference LIBER

Finanční, provozní a personální podmínky pro činnost

A. Rozpočet NK jako příspěvkové organizace v rezortu MK ČR
B. Provozně-technické podmínky
C. Zaměstnanci

Statistika a další grafy

Základní statistické údaje o Národní knihovně ČR v roce 1999
Srovnání základních výdajů v letech 1998 a 1999
Přehled spotřeby energií od roku 1996 do roku 1999
Zahraniční pracovní cesty
Odbor doplňování fondů
Služby
Odbor správy a ochrany fondů
Slovanská knihovna

Přílohy

Projekty a granty
Vydané publikace
Kalendárium významných akcí
Dary
Rada NK ČR
Organizační struktura
Přehled útvarů a jejich vedoucích
Zaměstnanci
Důležité údaje a spojení

Zkratky


Předchozí stránka Obsah Další stránka