Hlavní stránka NK Finanční, provozní a personální podmínky pro činnost

C. Zaměstnanci

Během roku 1999 odešlo z  NK 65 zaměstnanců a 65 nových bylo přijato (včetně důchodců). Skutečný (přepočtený) počet zaměstnanců byl 446. Věkový průměr zaměstnanců činil cca 44 let.

V období od roku 1997 se objevuje trend zmenšování fluktuace a snižování průměrného věku zaměstnanců, a to při snižování jejich počtu. Tento trend bude třeba verifikovat v následujících letech.

Průměrná měsíční mzda (při započtení všech příjmů) v roce 1999 činila 11 744 Kč.

Mzdy, zaměstnanci a inflace v porovnání s rokem 1996

  1996 1997 1998 1999
počet zaměstnanců (přepočtený) 479 469 444 446
průměrná mzda (měsíční) 9930 9897 10358 11744
  1996 1997 1998 1999
index počtu zaměstnanců 100 97,9 92,7 93,1
index mezd 100 99,7 104,3 118,3
index míry inflace 100 108,5 120,11 122,63
Pozn.: srovnání s rokem 1996 (stav 1996=100)
  1997 1998 1999
míra inflace 8,5 10,7 2,1

Srovnání mezd s rokem 1996 (index-1996=100) - graf


Předchozí stránka Obsah Další stránka