Hlavní stránka NK Základní statistické údaje o Národní knihovně ČR v roce 1999

Základní statistické údaje o Národní knihovně ČR v roce 1999

Knihovní jednotky celkem 5 777 170
Počet exemplářů docházejících periodik 4 242
Počet knihovních jednotek ve volném výběru 65 663
Přírůstky knihovních jednotek 65 113
Úbytky knihovních jednotek 6 716
Registrovaní čtenáři 35 634
Návštěvníci v knihovně celkem 812 510
Výpůjčky celkem
- z toho výpůjčky periodik
597 308
106 605
Požadavky na meziknihovní služby celkem
- z toho požadavky na výpůjčky
- z toho objednané v zahraničí
- z toho požadavky na předzjištění v souborných kat. zahraniční lit.
37 470
17 805
8 329
19 665
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce 588
Poskytnuté registrované informace 174 613
Semináře, odborné porady a konzultace 6 215
Vydané publikace 89
Počet studijních míst 525
Počet počítačů pro uživatele
- z toho napojených na Internet
40
12
Pracovníci knihovny (přepočtený stav) 446

Předchozí stránka Obsah Další stránka