Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Správa knihovních fondů

V roce 1999 pokračovalo předávání historických fondů do správy oddělení rukopisů a starých tisků (ORST) a postaveno 284 knižních metrů ve skladišti Fantovka - Klementinum. Evidenčně bylo převedeno 388 knižních metrů dalších vyčleněných tisků. Průběžně probíhalo přebírání dosud nevyčleněných starých tisků z univerzálního fondu.

V letech 2000 a 2001 bude tato akce pokračovat předáváním fondů umístěných v Barokním sále Klementina. Současně s tím budou odsud přemístěny fondy 19. a 20. století. Vyčlenění starých tisků z běžně dostupných fondů UKF a jejich uložení v odděleném, uzavřeném a zabezpečeném skladišti, které se realizovalo v letech 1996 a 1997, představovalo první etapu opatření směřujících k lepšímu zabezpečení a ochraně historických fondů. Druhá etapa, evidenční předání do správy ORST, umožní prostřednictvím databáze ULOŽ informovanost uživatelů o dostupnosti těchto dokumentů. V další fázi se větší pozornost zaměří na ochranu této části fondu. Soustředěním dokumentů v jednom prostoru se vytváří předpoklady pro realizaci opatření v oblasti kontroly mikroklimatu. Bude také možné snáze provádět odborné průzkumy i ambulantní opravy.

Pracovníci oddělení knihovních fondů se podíleli na retrokonverzi živého fondu vlepováním čárových kódů do katalogizovaných knih a vkládáním hodnot kódů do záznamů. Zvyšování počtu výpůjček znamená zatížení na samé hranici stávajících kapacit oddělení. Při výpadcích (nemoci, neobsazená místa) již nejsou žádné rezervy, a bude nutné v takových situacích omezovat expedici z některých signatur, případně ukončit expedici v odpolední směně a v sobotu.

Byl schválen materiál Správci dílčích fondů, který definuje dílčí fondy a charakterizuje činnosti jejich správců, kteří by měli být postupně a podle možností jmenováni. Tímto opatřením by se měly zajistit především každodenní odborná péče

o fyzický stav fondů, vykonávání některých činností z oblasti ochrany fondů a posílení kapacity revizní činnosti.

Byla provedena revize deponované sbírky Roudnické lobkowiczké knihovny s ohledem na její vrácení počátkem roku 2000 majiteli.


Předchozí stránka Obsah Další stránka