Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Rezervní fondy

Pokračovaly práce na probírce a třídění rezervních fondů jak v Klementinu, tak v Neratovicích. Činnost byla soustředěna především na další vytřiďování domácích a zahraničních periodik (nově vytříděno 2287 sv.). Kromě toho byly vytříděny a rozřazeny další svazky neperiodické literatury (nově vytříděno 2776 sv.). Rovněž probíhalo třídění historických rezervních fondů v Centrálním depozitáři Hostivař.

V kategorii vázaných periodik bylo dále abecedně uspořádáno a zkompletováno 655 knižních metrů domácích periodik, 455 knižních metrů zahraničních periodik a 1560 svazků velkých formátů periodik. Pokud se týká nevázaných periodik, jsou rozřazena a k možnému využití připravena jednotlivá čísla titulů domácích periodik (cca 150 knižních metrů) a bylo dokončeno hrubé třídění zahraničních periodik (cca 200 knižních metrů). Rovněž byly pracovištím NK poskytovány tituly periodik požadované pro ochranné mikrofilmování a pro retrospektivní doplňování.

Výsledky mikrobiologických analýz neprokázaly nutnost provedení dekontaminačního zásahu v rezervních fondech.


Předchozí stránka Obsah Další stránka