Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Mezinárodní agentury

ISBN

Do mezinárodního systému standardního číslování knih (ISBN) se přihlásilo 164 nových nakladatelů, činnost jich ukončilo 39. Celkový počet členů systému ISBN v ČR k 31. 12. 1999 je 2745.

Správnost čísel ISBN byla ověřena v cca 13 000 titulech. Národní agentura ISBN v ČR sama přidělila 1500 čísel ISBN knihám nakladatelů, kteří dosud nejsou členy systému ISBN.

Byl vydán tištěný adresář nakladatelů účastnících se systému ISBN s dodatkem adresáře účastníků systému ISMN v ČR (stav k 31. 12. 1999). Rovněž bylo vydáno 24 čísel periodika O.K. - Ohlášené knihy.

Pokračovaly pracovní kontakty s Mezinárodní agenturou ISBN v Berlíně, kam byly odeslány tři aktualizace dat z báze českých nakladatelů pro mezinárodní adresář PIID (Publishers´ International ISBN Directory) a soupis chybných čísel ISBN za rok 1998.

Národní agentura ISBN v ČR prezentovala svoji činnost na 27. výročním zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN, které se konalo v říjnu v Londýně.

ISMN

Do mezinárodního systému číslování hudebnin (ISMN) se nově přihlásilo

8 hudebních vydavatelů. Celkový počet členů systému ISMN v ČR k 31. 12. 1999 je 35.

Průběžně byla kontrolována správnost čísel ISMN uváděných v hudebninách. Národní agentura ISMN v ČR sama přidělila 65 čísel titulům, v nichž nebylo číslo uvedeno.

Národní agentura ISMN v ČR prezentovala svoji činnost na 7. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN, které se konalo v dubnu v Londýně.

ISSN

Ve spolupráci s Českým národním střediskem ISSN bylo přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN) 301 titulu z netechnických oborů, které začaly nově vycházet.


Předchozí stránka Obsah Další stránka