Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Mezinárodní konference LIBER v Klementinu (5.7.-8.7.1999)

V prvním červencovém týdnu se staly prostory, v běžném roce vyhrazené čtenářům, konferenčními sály a sálky, výstavní chodbou se stánky prezentujících se firem, jídelnou a zázemím pro cca 200 delegátů. Ti přijeli téměř z celé Evropy, z USA i Mongolska. V Klementinu se konala výroční generální konference LIBER (Sdružení evropských vědeckých knihoven, které realizuje svou činnost pod záštitou Rady Evropy).

Náklady na konferenci byly pokryty konferenčním poplatkem účastníků konference. Konference byla zahájena předseminářem na téma Ekonomické aktivity knihoven. Další dny byly naplněny přednáškami mapujícími současná nejaktuálnější knihovnická témata v duchu hesla letošní konference - "Changing Missions, Changing Skills".

Konference proběhla organizačně, ekonomicky i odborně bez problémů a měla dostatečný a kladný ohlas v odborných mezinárodních kruzích.


Předchozí stránka Obsah Další stránka