Hlavní stránka NK Služby

Základní statistické ukazatele v oblasti poskytování služeb NK ČR za rok 1999
Základní služby NK ČR v číslech od roku 1992 do roku 1999 (služby soustředěné v odboru služeb a v oddělení periodik)

Objednávky v Hale služeb
Požadavky na meziknihovní služby
Mezinárodní meziknihovní služby - požadavky na periodika ze zahraničí podle hlavních oborů
Mezinárodní meziknihovní služby - požadavky na knihy podle oborů
Mezinárodní meziknihovní služby - požadavky na knihy podle hlavních jazyků
Mezinárodní meziknihovní služby - typy knihoven, které využívají NK


Předchozí stránka Obsah Další stránka