Hlavní stránka NK Hodnocení hlavních činností

Nakladatelská a vydavatelská činnost

Nakladatelskou činnost NK reprezentuje v roce 1999 vydání 89 publikací, z toho 28 monografických a 61 čísel pěti periodických titulů. Na konto elektronických publikací přibylo v tomto roce 6 CD-ROM vyrobených ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha.

V rámci dlouhodobé koncepce vydávání propagačních publikací a tiskovin byla vydána řada drobných akcidenčních tisků připravených v souvislosti s pořádáním mimořádných akcí knihovny, jako byla například mezinárodní konference LIBER. Další propagační tiskoviny - barevné leporelo a šest jazykových mutací barevného letáku o Klementinu - byly připraveny pro knižní veletrhy, knihovnické akce, výstavy aj. V závěru roku byl vytištěn barevný jednolistový kalendář.

Na externí výrobu publikací bylo z rozpočtu knihovny čerpáno 283 074 Kč, na autorské honoráře bylo vydáno celkem 107 280 Kč. Skutečné tržby za prodej publikací činily v tomto roce 666 490 Kč.

V roce 1999 bylo ukončeno vydávání tištěných výstupů České národní bibliografie. Řady ČNB - Knihy, Články v českých časopisech, Zahraniční bohemika, Periodika, Disertace a Speciální dokumenty budou od roku 2000 vycházet jen v elektronické podobě na CD-ROM.

Knihovnická revue Národní knihovna vstoupila v tomto roce již do 10. ročníku. Firma Anopress v rámci jednoho z grantových projektů NK Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace přístupu k plným textům zpřístupnila plné texty příspěvků od 1. čísla (1/90) do č. 3/99 tohoto odborného periodika elektronickou formou na Internetu. Vyhledávání se bude dále optimalizovat.

Byly zpracovány též koncepční materiály o cenové politice v oblasti prodeje publikací NK a o strategii výroby propagačních publikací a tiskovin.

Postupně se zlepšuje vybavení DTP pracoviště. Přestěhování zbývající části vydavatelského odboru do Centrálního depozitáře Hostivař umožnilo na sklonku roku využívat i v oblasti vydavatelské možností práce počítačů v síti, zlepšila se tedy nejen komunikace s jednotlivými pracovišti v knihovně, ale i mimo ni.


Předchozí stránka Obsah Další stránka