Hlavní stránka NK Projekty a granty (řešené v roce 1999)

Projekty programu Rozvoj informační sítě veřejných knihoven (RISK)

Kvalitnější zpřístupnění bibliografických záznamů a záznamů autorit prostřednictvím Internetu

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: PhDr. Iva Příbramská

Bibliografické báze NK obsahují již více než 1,5 milionu kvalitních bibliografických záznamů a jejich počet se rychle zvyšuje, intenzivně se pracuje na tvorbě záznamů národních autorit. Využití těchto záznamů dalšími knihovnami může přinést značné úspory času a kvalifikované práce. Dosavadní verze systému Aleph, Aleph 300, neumožňovala toto bohatství efektivně a snadno sdílet s dalšími knihovnami a nepodporovala dostatečně spolupráci knihoven v síti. Získání vyšší verze systému, označované jako Aleph 500, umožní překonání některých bariér, zejména možností využívat protokol Z39.50 pro vyhledávání a přebírání záznamů. Větší část investičních prostředků byla použita spolu s dalšími finančními prostředky na nákup nového serveru, na němž bude Aleph 500 instalován a provozován.


Digitalizace vzácných dokumentů za účelem jejich zpřístupnění badatelské veřejnosti

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: Mgr. Adolf Knoll

Projekt si kladl za cíl pokračovat v programu Memoriae Mundi Series Bohemica jako programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů. Tento program je součástí programu UNESCO Paměť světa, jeho finanční podpora je od dubna 1999 součástí státní kulturní politiky. Díky této dotaci a díky skutečnosti, že dotaci na účast v programu dostaly i některé další instituce, se podařilo udržet rutinní chod digitalizačního pracoviště. Digitalizováno bylo 68 rukopisů, což čítalo celkem 33 871 obrazů (z toho 26 592 barevných a 7279 černobílých). Záznamy o digitalizovaných rukopisech byly zařazeny do databáze digitalizovaných dokumentů přístupné po Internetu, uživatelé mají přístup k digitálním kopiím v oddělení rukopisů a starých tisků, v roce 2000 se počítá se zpřístupněním digitalizovaných vzácných dokumentů po Internetu, což bude umožněno instalací robotické knihovny o velké kapacitě v rámci programu výzkum a vývoj.

Retrospektivní konverze generálního katalogu univerzálního knihovního fondu Národní knihovny ČR II

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení: 1999
Řešitel: PhDr. Bohdana Stoklasová

Generální katalog univerzálního fondu NK je největším katalogem NK (více než 3 000 000 lístků). Katalog byl naskenován a v roce 1998 zpřístupněn na Internetu v obrazové podobě (http:/katif.nkp.cz). Pro jeho plnohodnotné využití (vícehlediskový přístup k záznamům a možnost jejich přebírání v ostatních knihovnách) je nutná úplná retrospektivní konverze do formátu UNIMARC. Cílem projektu RISK v roce 1999 byl převod 60 000 záznamů do formátu UNIMARC. S ohledem na mírně nižší finanční objem, který byl pro projekt k dispozici z grantu RISK i z rozpočtu NK, bylo převedeno cca 58 000 záznamů. Zároveň bylo přednostně převedeno cca 3000 záznamů českých disertací. Přednostně jsou převáděny záznamy často půjčované literatury, postupně dochází k ladění kritérií pro vyřazování málo využívané literatury z úplné retrokonverze. Záznamy jsou průběžně zpřístupňovány prostřednictvím Internetu a budou naimportovány do CASLIN - Souborného katalogu ČR. Pokračování projektu je předpokladem dalšího otevírání fondů NK a plného spuštění automatizovaného výpůjčního systému v NK.


Předchozí stránka Obsah Další stránka