Předchozí stránka

OBSAH

Úvod
Milníky
Programy a projekty
Ekonomické ukazatele, statistika, grafy

Základní statistické údaje o NK ČR za rok 2000
Zpráva o finančním hospodaření
Ekonomické ukazatele
Personální vývoj
Služby
Odbor doplňování fondů
Zpracování dokumentů
Slovanská knihovna

Přílohy

Vydané publikace
Kalendárium významných akcí
Dary
Rada NK ČR
Organizační struktura
Přehled útvarů a jejich vedoucích
Zaměstnanci
Důležité údaje a spojení

Zkratky

Nahoru