Hlavní stránka NK 4/2001 Bulletinplus

Tycho Brahe a Praha:
Křižovatky evropské vědy

Tycho Brahe and Prague:
Crossroads of European Science

(22.10 – 25.10.2001)

Z rautu na Křížovnické chodbě Klementina. Ředitel Národní knihovny ČR dr. Vojtěch Balík v rozhovoru s prof. Owenem Gingeri-chem, Harvard University.
(Foto: Jens Vellev, Aarhus Universitet.)

Na fotografii doc. Martin Šolc, Astronomický ústav UK, MFF UK a Výzkumné centrum pro dějiny věd, hovoří po přednášce ve Vla-steneckém sále Karolina s dr. Petrem Had-ravou, Astronomický ústav AV ČR, a prof. Johnem R. Christiansonem, Luther College, Iowa.
(Foto: –zh–)

Výstava unikátů ze sbírky uložené v Národní knihovně. Na snímku pracovníci oddělení restaurování Jan Novotný a Jana Dřeví-kovská při instalaci exponátů.
(Foto: –zh–)

 


Předchozí stránka Obsah Další stránka