Hlavní stránka NK 1/2003 Bulletinplus

Noc s Andersenem

Mirka Čápová a Hana Hanáčková
Oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti

Letošní Noc s Andersenem se uskutečnila 28.března 2003 v Čechách, v Polsku, na Slo-vensku, na Moravě, ve Slezsku!  Nejen v knihovnách, ale i ve školách, ústavech, domech dětí!
 
Máme velikou radost, že letošní NOC s ANDERSENEM se i podle zpráv z konfe-rence Andersen vydařila. Hřeje nás krásný pocit, že jsme se dokázali spojit – navázat nová přátelství a alespoň v myšlenkách si být blízko. Než se dopočteme z informací přesný počet účastníků, alespoň v předstihu pár čísel a fotografií.

Bylo přihlášeno 161 spacích míst. O tý-den dřív nebo později (např. kvůli nemoci nebo malování knihovny) se spalo v 10 mís-tech. Na Slovensku se spalo v 7 knihovnách, v Polsku v 5 bibliotékách. V Čechách se spa-lo v základních školách, domech dětí, ústavech sociální péče i na gymnáziu.
Noční rekordy, zajímavosti a kuriozity:
nejmladší spáči – 3letý chlapec z Lomnice nad Lužnicí, 3letá holčička v Sedlčanech, 3,5letý Honzík v Dolní Rožínce (vydržel téměř až do rána), 3,5letá Meliska v Prešove, 4letá holčička v Jarošově u UH. Nejstarší účastník Noci – 80letý Děda Nezbeda v Sedlčanech. Nejvíc dětí – 152 – se sešlo na Rozprávkovém dni Pavla Dobšinského v Nitre, 67 dětí nocovalo v Košicích, 80 spáčů v ZŠ Úvaly u Prahy, 58 v Prešove, 48 v Turnově, 45 v polské Dabrowa Górnici. Vítáme mezi námi, “spáči” všechny nováčky a velikou radost máme z polských biblioték Bedzin, Cze-chowice  Dzieczice, Dabrowa Górnica, Racibórz, Rydultowy. Jejich mluvčí Aneta Satlawa z Katowic psala, že letos v Polsku spalo 100 dětí, v příštím roce to bude 100 knihoven…Radujeme se také z účasti slo-venských knižníc – k loni přihlášené Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave se přidaly Hornonitrianská knižnica Prievidza, Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Knižnica pre mládež Košice, Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov, Knižnica Karola Kmetka v Nitre. Andersenovské pohádkové pozdravy ze Slo-venska šly i do Maďarska, pozdravné poselství zaslali neznámí kamarádi. Ve 151 městech, místech, knihovnách, školách, domech dětí, družinách, ústavech Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Polska spalo (minimálně) celkem 3494 dětí a 842 dospělých (je to celkem podle našich propočtů 4336 nočních spáčů). Do celkové sumy nejsou započítáni VIP – starostové, místostarostové, návštěva z ministerstva, novináři, televizní štáby, policisté, strážníci a živí policejní psi (nedokázaly jsme spočítat), tiskoví mluvčí policie ČR, zdravotní sestra, civilkáři, několikero Andersenů (minimálně 15), duchové spisovatelů českých i světových – Agatha Christie, Ľudmila Podjavorinská, Božena Němcová, Eduard Štorch, Karolína Světlá, ale také Karel IV., Lichtenštejn, Frebonie z Pernštejna, Albrecht z Valdštejna, Faust, Mefisto, bezhlaví rytíři (nepočítaně), na Slovensko přišel i duch Inkunábul, veštica, panna zázračnica, mnichové, bratr Jeroným, Hajaja, několikero Harry Potterů, psi převlečení za netopýry, strašidla externí i domácí, Bílé paní (mnoho), princezny, Karkulky, vlci, myslivci, Křemílek i s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, Sněhurka i s trpaslíky, detektiv Holmes, lord Jupiter, Malá mořská víla, hejkalové, strýček Pompo, drzý myšák, čert Trepifajksl, čarodějnice, kouzelníci, plivači ohňů, žongléři, postavičky z večerníčků i  květináčů, 3 panenky, plyšoví psi, plyšáci všeobecně, 60x hermelín Pepa ze Sedlčan.
Zcela zvláštní kategorii tvoří živí opravdičtí spisovatelé, kteří přišli číst dětem pohádky – Tomáš Janovic, Peter Karpinský, Monika Jankovčinová (všichni v Košicích), Daniel Hevier (Trnava), Pavel Bezděčka (Uherské Hradiště), Zdeňka Čechová (Jarošov u UH), Jana Eichlerová (Liberec). Knihovny navštívila Slovenská televize, místní televizní kanály, televize Nova, Slovenský rozhlas, Český rozhlas – stanice Vltava, Český rozhlas Brno, spousta novinářů z dalších místních i celostátních médií. O akci informovala i ČT 1. Pohádky četli: herci, starostové, mís-tostarostové, spisovatelé, pohádkové bytosti, děda Nezbeda, Karkulka ...
V Babicích u UH zazářil opravdický ohňostroj, v Polsku zase měli veliký karneval, v jedné škole v jednu hodinu po půlnoci se účastníci koupali v bazénu, jinde zase navštívili hvězdárnu. V jedné knihovně se spustil alarm a zažili přímý zásah policie. Jinde zase psali knihu na pergamen, prováděli večerníčkový aerobik, pravěký šaman musel odjet k lékaři vytrhnout zub moudrosti, na jiném místě zase před-premiérově shlédli nový film Krysař. Ve spoustě knihoven i škol děti ráno nechtěly jít domů a chtěly v nocování pokračovat ...
Ztratila se červená mikina i několik dospělých na stezce odvahy.
A co se dělo u nás v Uherském Hradišti? Sešla se moc prima parta dětí, pro něž byl připraven detektivní večer s vystoupením policie, navšívil nás detektiv kocour Holmes (Kamil Pulec), který naučil děti písničce k přivolání zločinného kocoura – lorda Jupitera (Zdeněk Trčálek). Hrály se hry, tančily country tance a detektivní příběhy a pohádky přišla číst parta herců Slováckého divadla. Noční čtení ukončil básník a ekolog Pavel Bezděčka.
Kouzelná noc byla odstartována fanfárou a troubením večerky z ochozu turnovského hradu, ale byla také plná pohádek, které dětem   četli  knihovnice,  učitelé,   starostové,

herci, spisovatelé, kouzelné babičky, Bílé paní, Anderseni, v několika knihovnách zažily děti večer plný literárních a detektiv-ních kvízů s detektivem Kalousem z Mateří-doušky. Proběhly promenády v nočních úborech (Turnov), ve Starém Městě volili miss a myšáka pyžamko. Šumperk se dobýval na Severní pól, děti z Prahy–Dittrichovy ulice se dostaly do Emauz, kde je provázel mnich a místní pověsti, ve Žďáru vysvobodily Sně-hurku, v Mohelnici postavily obří perníkovou chaloupku a dračí sluj, v Uherském Ostrohu účinkovala skupina historického šermu s pá-nem a paní z Lichtenštejnu.
Bylo vypraveno několik průvodů se světýlky, lampiónky, baterkami, konaly se karnevaly, stezky odvahy, stoupalo se na věže, hradby, navštěvovaly se noční zámky, muzea, noční galerie, hvězdárna, muzeum loutek, postižené děti zahrály muzikál o Malé mořské víle, proběhlo několik divadelních představení – např. ve Františkových Lázních tragikomedie Faust a Markétka, v Liberci pantomima O kohoutkovi a neposlušné slepičce. Hrály se soutěže (pohádkový Kufr, Milionář, Pohádková truhlička) i loutkové pohádky, proběhlo pasování rytířů opravdovým mečem za svitu loučí, tančily se tance country i diskotékové, na nádvoří tančili i dva živí koně, hrály se popletené pohádky, turnaje v pexesu, puzzlích, piškvorkách, zpívaly se písničky, vyprávěly strašidelné příběhy, pověsti, psaly se noční i celonoční pohádky, polské děti poslaly internetový telegram o tom, co se u nich děje. V Červeném Kostelci se všichni změnili na novináře, podívali se do Dánska a zaslali pozdravné pohledy.
Oslavily se narozeniny a svátky dětí (na Slovensku i v Českém Dubě) a jak jinak než knižními dárky i velikými dorty. Pohádkové dorty byly ukryty i v pokladech, které se hledaly, např. velikánský dort s Harry Potterem dostali spáči v Moravském Krumlově. Také strava byla rozmanitá a pes-trá – buchty (Olomoucké drožďárny poskytly 130 koláčů), bábovky (v jedné knihovně měli celkem 12 bábovek), poháry, nanukové dorty, sladké perníčky, koblihy, ořechy, slavnostní večeře, chleby s paštikou, pomazánkami, v Náchodě snědli poklad rytíře Hrona, přebíral se hrách a čočka. Pil se čaj proti-strašidlový, ovocný, džus, kakao, minerálky, kouzelné lektvary …
Vyráběly se autoportréty, pohádkoví ptáčkové zpěváčci, loutky (např. v Havířově), velikonoční vajíčka, keramické maličkosti, malovaly se obrázky na folii, na sklo, ilustrace k pohádkám, pražské děti napsaly komiks, ve Dvoře Králové zase vyrobily pergamen …
Živá zvířata zúčastněná v Noci – několik policejních psů, obyčejných psů, jeden pes převlečený za netopýra, celonoční nálet mravenců z batohu jednoho z příchozích. Díky výpadku elektrického proudu se musel uskutečnit večer při svíčkách, jinde zase omylem zapnuli zabezpečovací zařízení a zažili opravdový zásah policejního sboru s  houkačkou. Někde policie pro jistotu střežila klidný spánek dětí po celou noc.
Pro potřeby organizátorů a k vzájemné komunikaci vznikla již před 3 lety elektronická konference Andersen, do níž během letošní noci přišlo na 700 zpráv, mnohé ale neměly žádnou vypovídací hodnotu (rušivý Student). Jiné naopak informovaly o tom, co se právě děje v ložnicích “spáčů”. Zájemci se mohli díky konferenci Andersen zapojit do společných soutěží, které pro děti připravil časopis Mateřídouška a nakladatelství Mladá fronta, další připravilo Sdružení přátel Jaroslava Foglara a časopis Bobří stopou, redakce časopisu Rodina a škola poskytla rébusy pro chytré děti; Sukova studijní knihovna hledala nejoblíbenější knihu loňského roku a po-druhé udělila “Cenu nočních spáčů”. Pro potřeby dětí vznikla a celou noc běžela chatovací místnost, kterou s laskavou pomocí zřídil portál Atlas, mediální partner sdružení Březen – měsíc internetu.

Elektronickou poštou pozdravila děti paní Řepová z Mladé fronty, spisovatelé Ilona Borská a Ivo Štuka, šéfredaktorka časopisu Mateřídouška P. Brzáková, Zlata Houšková z Národní knihovny, ředitelka knihovny A. Bernoláka z Nových Zámků na Slovensku.
Pozdravné poselství všem nočním spáčům zaslal pan Marek Eben. Navrhujeme, aby dostal Řád Rytíře krásného slova! 
Napsali nám i ze Švédska – Göteborg slibuje, že i u nich se v příštím roce bude spát také.
Všichni letošní “spáči” slibují, že i v příštím roce důstojně oslaví Mezinárodní den dětské knihy a ukončí Březen – měsíc internetu.


Pozn. red.: upraveno, kráceno.


Předchozí stránka Obsah Další stránka