Hlavní stránka NK 1/2003 Bulletinplus

Tádžikistán a jeho místo v české kultuře a vědě

Od 15. ledna byla veřejnosti přístupná v přízemí Klementina výstava uspořádaná Česko–íránskou společností a Národní knihovnou ČR pod názvem Tádžikistán a jeho místo v české kultuře a vědě.
Tádžici tvoří dnes nevelkou osvobozenou Tádžickou republiku ve Střední Asii a jejich kultura a dějiny jsou částí velkých, starobylých a bohatých dějin velkého Íránu. Velmi blízká je také vazba na minulý i současný Afghánistán. Jejich jazyk – tádžičtina – bývá často uváděn jako tádžická perština nebo perská tádžičtina a bohatá klasická perská literatura, dílo Firdausího, Haféze, Omara Chajjána, Rúmího a dalších, je kulturním dědictvím právě Tádžiků.
Výstava prezentovala jen stručně starobylé kořeny, především pak to, že nejstarší evropská, a také česká medicína, astronomie či matematika čerpaly vydatně z děl středoasijských učenců, jako byli Abú Alí ibn Síná – Avicenna, Al–Farghání a další. Soustředila se spíše na pozdější období. Ukázala, jak se Češi zejména ve 20. stol. začali seznamovat s tádžickou literaturou a připomněla práci velkého badatele Jana Rypky a jeho žáků, jejichž dílo Dějiny perské a tádžické literatury znamenalo v 60. a 70. letech minulého století v oboru velký skok, což se projevilo také v tom, že byly přeloženy do angličtiny, němčiny, ruštiny a dvakrát do perštiny, zejména právě část o tádžickém písemnictví. Výstava ukázala vzájemné úspěchy v oblasti literární vědy. Český čtenář tak mohl poznat některá důležitá moderní díla v českém překladu a naopak zaznamenat také, jak se Tádžici seznamovali s českou literaturou a kulturou. Nezanedbatelnou úlohu zde po léta plní Česko–íránská společnost pod vedením Jiřího Bečky – autora výstavy, a rozhlasová společnost Svobodná Evropa, která pravidelně vysílá tádžický program. Právě její redaktor pan Salím Ajubov (Ajubzód) vydal v Praze obsáhlou a významnou publikaci Sad rangi sad sól. Tódžikón dar qarni bístum – Sto barev stovky let. Tádžici v dvacátém století, která za pomoci mnohých významných tádžických osobností hodnotí vývoj země a jejích obyvatel ve 20. století.
Výstava byla výtvarně zpracována a realizovaná oddělením výstav Národní knihovny pod vedením Zuzany Hochmanové. 

(Upraveno z materiálů ke scénáři výstavy.)


Národní program  počítačové gramotnosti

Mgr. Zlata Houšková
Národní knihovna ČR

Národní program počítačové gramotnosti má za cíl získat pro aktivní využívání počítačů a internetu co největší část populace. Zaměřen je především na střední a starší generaci, která má z informačních technologií největší obavy a zároveň nejméně znalostí. Zahrnuje kurzy seznámení s PC a internetem, připravují se kurzy práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem. Tyto kurzy jsou realizovány v tzv. regionálních centrech, jichž je v současné době 217, převážně ve školách ve větších městech celé republiky, zatím též v pěti knihovnách. Školí připravení lektoři, jejichž hlavní devizou, samozřejmě kromě znalostí práce s IT, jsou pedagogické schopnosti. Kurzy nepřipravují experty, ale poskytují skutečně první kontakt s IT. Po jejich absolvování by měl každý být schopen poslat a přijmout mail a vědět, jak se vyhledává na internetu (zhruba). Ministerstvo informatiky podporuje tento projekt morálně i finančně. Předpokládá se proškolení zhruba 40 tisíc jedinců v první etapě, i když je to možná příliš optimistické číslo. Kurzy jsou financovány z prostředků privátních (Centrum Internetu), státních (Ministerstvo informatiky) a soukromých (každý účastník zaplatí 2hodinový kurz částkou 100,– Kč). Jde též o zvyšování kvalifikace čili šanci na získání povolání, neb znalost IT je v současné době již jedním ze základních kvalifikačních předpokladů. Každý účastník musí zatelefonovat na trvale fungující centrální dispečink (cena telefonátu je jako za místní hovor). Dispečink sdělí, kde (nejvýhodněji pro zájemce) a kdy (v co mož-ná nejbližším termínu) se koná odpovídající školení. Nelze tedy chodit přímo do center a objednávat se tam na školení. Centrální dispečink má též funkci koordinační.

(Spojení: www.centruminternetu.cz)

Vladimír Mlynář a Pavel Komárek na tiskové konferenci v NK ČR..


Předchozí stránka Obsah Další stránka