Hlavní stránka NK 4/2003 Bulletinplus

Schodiště

PhDr. Roman Ráž

Mé první setkání s knihovnou se odehrálo v Brně. Byla to Mahenova knihovna, kam jsem poprvé vstoupil s úmyslem vypůjčit si knížku. Nepřivedla mě tam touha po vzdělání, nepátral jsem po vzácné nedostupné literatuře. Motiv mé první návštěvy knihovny byl až trestuhodně triviální.
Bylo mi tehdy snad dvanáct, snad třináct let. Uprosil jsem maminku, aby mě tam vzala a zaří-dila vše tak, abych si mohl vypůjčit, po čem jsem toužil. Byly to detektivky!
Právě jsem totiž vyměnil Vinnetoua a Old Shatterhanda za Philla Marlowa a Herkule Poirota. Maminka vyplnila přihlášku, zaplatila poplatek, poučila mě, jak si počínat v kartotéce. Bylo to kupodivu snadné. Nalezl jsem v ní tolik detektivek! Tituly, o nichž jsem neměl tušení, přímo prosily, abych se jich zmocnil. Připadal jsem si rázem jako zkušený, chytrý a mocný dobyvatel, který nalezl nový ostrov. Dalo mi práci, než jsem si vybral knihy, bez nichž jsem se už nemohl ani chvíli obejít. Vyplnil jsem žádanky a trpělivě čekal. Dočkal jsem se. – Prvního velkého objevitelského zklamání. Vše-chny ty úžasné tituly byly vypůjčeny. Z první cesty do knihovny odnesl jsem si tedy místo velkého úlovku čtiva malé trauma. Dlouho jsem pak do ní nevkročil.

Teprve při studiu na filosofické fakultě se stala studovna brněnské Universitní knihovny mým druhým domovem. Kde jinde jsem mohl mít kunsthistorické dějiny a monografie tak po ruce, jako na policích s nápisem Umění? A kde jinde jsem mohl promlouvat o všem, co nás tehdy vzrušovalo, než ve svém nejoblíbenějším literár-ním salónu – na velkém vstupním schodišti. Zde jsme postávali a klábosili a klábosili. Kolik témat tu bylo probráno, kolik cigaret vykouře-no, kolik tváří poznáno! Některé mě provázejí dodnes: Viola Fischerová, Pavel Švanda, Milan Uhde, Jiří Kuběna…

Do pražského Klementina jsem vstoupil až mno-hem později. Někdy v osmdesátých letech. To už jsem žil v Praze. Potřeboval jsem se tehdy seznámit s novinami z první světové války, protože jsem psal pro rozhlas válečný seriál, jakousi kroniku té doby.
Sedával jsem v prvním poschodí nad ročníky novin svázaných v obrovských deskách, balil jsem se do kožichu a šály a třásl jsem se zimou. Tehdy tam netopili. Nastydl jsem a opět jsem na knihovnu nadlouho zanevřel.
Později jsem si příležitostně ledacos vypůjčil. Samozřejmě jsem navštívil sál krásné studovny v přízemí, stejně jako pracovnu pro vědecké pracovníky. A zjistil jsem, že studenti na tom nejsou se svými “salóny” o nic lépe, než jsme byli my. V Národní knihovně není rozměrné vstupní schodiště, na kterém se snadno rozptýlí hloučky diskutujících, jsou tu jen schody k záchodkům, což jaksi, při vší skromnosti, přece jen není to pravé místo k setkávání. Zato zde mají malý bufet a dokonce pár stolků. A když nedostačují, mohou využít lavičku před vchodem nebo celé nádvoří. Tedy v teplých měsících. Ale v  zimě?! To jsou na tom s prostorem k setkávání bledě. A nevypadá to, že by se mohli mít v nejbližší době líp.
A přece… Knihovna není jen věda, umění, hledání, nalézání, studium, půjčování knížek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí, zklamání a bůhví čeho ještě. Je úžasné, kolik osudů, nápadů, strachu, naděje, píle i flákání se tu odehraje! Chválabohu, že to tak je! Doufám, že to nikdy nebude jinak. A také doufám, že se i pro to všechno najde jednou v našich knihovnách dost místa. Aby se to nemuselo odehrávat pořád jen na schodech a chodbách.
Ačkoliv – bude to potom ještě pořad tak pěkné…?

Spisovatel, scénárista, dramatik a televizní dramaturg Roman Ráž (vpravo) v pravidelném pořadu Společnosti Národní knihovny Modré pondělí spolu s televizním dramaturgem Milošem Smetanou (uprostřed) a nakladatelem Jiřím Tomášem (Akropolis).
(Foto: –zh–)

Prozaik, autor rozhlasových a televizních her a filmový scénárista Roman Ráž (narozen 28. května 1935 v Praze) vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dějiny umění a estetiku a na pražské FAMU filmovou vědu a dramaturgii. Už jako student publikoval básně, fejetony a povídky v Novém životě, v Hostu do domu a dalších časopisech. Po ukončení studia pracoval jako dramaturg a režisér zábavných pořadů v Brně, v letech 1967 – 1970 byl zaměstnán jako dramaturg brněnského studia Československé televize, odkud byl začátkem tzv. normalizace propuštěn z ideových důvodů. Od roku 1971 je tedy ve svobodném povolání – na volné noze.
Roman Ráž debutoval souborem povídek JEDINÁ NOC (1962). Pro kompozici jeho prvních próz UČITEL PTAČÍHO ZPĚVU (1966), JEDNOU SE OHLÉDNEŠ (1968), KDO UMLČEL MATYÁŠE (1968), je charakteristické střídání modelových situací v různých časových rovinách. Prosazuje se v nich téma manipulace člověka a hledání odpovědi na otázku, do jaké míry lze přistoupit na kompromisy. Snaha o nalezení přijatelné míry konformity, vlastní integrity a autenticity provází protagonisty jeho románů také v sedmdesátých letech, jak o tom svědčí SMRT V KAŠTANOVÉM DOMĚ (1976) či do několika jazyků přeložený román PRODAVAČ HUMORU (1979), podle něhož napsal Roman Ráž s režisérem Jiřím Krejčíkem scénář, který Krejčík roku 1986 pod stejným názvem zfilmoval. Také hrdinové románu BLUDNÉ KAMENY (1981) procházejí životní krizí a docházejí k poznání, že chtějíli si zachovat svůj charakter a morálku, je třeba odmítnout neustálé přizpů-sobování, i kdyby bylo sebevýhodnější.
V dalších románech se prosazují v tvorbě Romana Ráže prvky groteskní poetiky. Příběhy jsou vyprávěny v tragikomické poloze, s důrazem na satirické vyjádření. V prózách VRABČÍ HNÍZDO (1983) a ŠOKMISTR (1985) se v příbězích o trapných příživnících ozývá kritika tehdejší společnosti i pražských uměleckých a kulturních institucí. Následují psychologické romány NARCISOVÝ DŮM (1988) a IN FLAGRANTI (1989), které Roman Ráž rovněž adaptoval pro televizi (první natočil J. Henke, druhý A. Procházková). V těchto prózách se střetává násilí, sobectví a touha po majetku s tolerancí, humanitou a slabostí, která zapřičiňuje zlo. Zcela jiný je úsměvný příběh stárnoucí herečky, jak jej zachycuje román POKUŠENÍ NA KONCI LÉTA (1989).
V rozsáhlé próze CESTA PO KOLENOU (1992) se Ráž vrací ke svému oblíbenému neúspěšnému hrdinovi, který je pro svou pasivitu odstrkován v práci i v rodině, pro níž se ovšem cele obětuje.
V linii děl reflektujících společenskou situaci pokračuje autor románem ZACHRÁNCI SAMOTY (1999), tentokrát mezi prostými lidmi na venkově. Zatím poslední Rážův vydaný román FAUST UMÍRÁ DVAKRÁT vyšel v nakladatelství Akropolis v roce 2003.

Roman Ráž je autorem řady rozhlasových her, adaptací, seriálů, cyklů. Připomeňme – SMYČKA (1964), RUCE NAD VODOU (1965), KDYŽ TRÁVA ZNOVU KVETE (1965), LEGENDA O STŘEŠE SVĚTA (1966), JAK POZNÁM NEPŘÍTELE (1966), FAUST UMÍRÁ DVAKRÁT (1967), NEŽ PSTRUH ZTRATÍ DUHU (1968), SPOR O POKLAD NA OSTROVĚ DÉLU (1969), POZVÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH (1969), HRDINA TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ (1983), PAMĚŤ KAMENE (1984), O JEDNÉ CESTĚ (1985), HODINA POD RADNIČNÍ VĚŽÍ (1986), sedmidílný seriál SEDM PÁDŮ PETRA DOUBKA (1987), TŘI BASY PIVA V HORKÉM LÉTĚ (1988), desetidílný cyklus NEODESLANÉ DOPISY (1989), KÁMEN V OKNĚ (1989), PASTI A PASTIČKY (1996).

Z televizních her jmenujme – JEDINÁ NOC (1963), POZVÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH  (1968),   KAKTUS
–BOMBA–LETADLO (1969), TAKOVÁ TEČKA NA MAPĚ (1975), MAGNETICKÁ LUNETA (1975), STŘECHA POD VODOU (1979), SEDM KILO PRO KRÁLÍČKA (1980), DRŽ SE ROVNĚ, KAČENKO (1983), OSMÝ DIV SVĚTA (1988), NEŽ POZNÁŠ PRVNÍ ÚSMĚV (1989), OTRAVNÝ VÍKEND (1988), VOLAVKA (1990), KÁMEN V OKNĚ (1992), IN FLAGRANTI (1993), ŽENA V KLECI (1997).

Roman Ráž je nositelem několika cen za televizní a rozhlasové hry a za román In flagranti.

Jako celoživotní nestraník, jehož rodina byla krutě persekvována hned v roce 1948, se podílel v listopadových dnech 1989 na založení Klubu spisovatelů nestraníků, v němž působil do léta 1990 jako jeho předseda, byl členem Rady Obce spisovatelů, pracoval ve výboru Českého literárního fondu, v komisích ministerstva kultury a v současné době je členem výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu.*

*Literatura: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, DÍL 2, M–Ž, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Knižní klub, BRÁNA, Praha, 1998.


Faust umírá dvakrát
Akropolis, 2003
(ukázky z románu)
s.26 – 28

“Další lékařská zpráva byla vyhýbavá. Nevylučovala život s trvalými katastrofálními následky. Tehdy lidé pochopili, že ho ztratili. Pro všechny zemřel, aniž jim dopřál prožívat bolest u jeho hrobu, k němuž by v den pohřbu putovali v dlouhém průvodu vznešeného smutku. Pyšnili by se jím po léta. Zvěčnily by jej stovky fotoaparátů. Tím obřadem by byl položen základ nové národní legendy. Proto se lidé cítili podvedeni. Jako kdyby jim nepovolili přístup na slavnost, o níž týdny snili a na niž si už zakoupili vstupenky. Chtěli vidět svého bratra Juanita za prezidentským stolem, nebo v rakvi. Všichni máme rádi hrdiny, nebo mučedníky. Invalida není jedno ani druhé. Je jen trapná připomínka něčeho, co se neuskutečnilo.”
“Nezemřel tedy?”
“Dlouho potom, co se o něho přestali lidé zajímat, dalo se konečně říci, že žije. Těžko rozhodnout, bylli to ještě on, protože všechno, co z něho dělalo bratra Juanita, zůstalo na té dlažbě.”
Muž přerušil vyprávění. Zadíval se z okna do houstnoucího šera. Chtěl dát generálovi možnost zopakovat si celý ten příběh? Chtěl mu dopřát chvíli odpočinku? Potřeboval snad sám tuto přestávku?
Generál se pokusil pokrčit a natáhnout nohu. Bolest v koleně se ho v tuto chvíli dotýkala nejvíce ze všeho.
“Ztratil paměť?” zeptal se pomalu. Klid se mu rozléval celým tělem, které mu náhle připadalo pevné a silné.
“To bylo to nejmenší,” zaváhal muž a opět mezi nimi zůstalo něco nedopovězeného, patrně úvaha, co je horší než ten stav pozdního narození, bez vzpomínek na strasti učednických let, na radost prvního poznání, co je horší než to velké nic v hlavě, odzbrojující jakýkoliv čin ničivým podezřením, zda nebyl lépe vykonán již dříve. Paměť se snad dá po čase vrátit. Soudnost nikdy. Mluvil jsem s lékařem, který ho ošetřoval. Pravil, že bratr Juanito zůstal inteligentní, ale patrně nezodpovídal již za nic z toho, co učinil.”
“Smutný konec,” doplnil ho generál a zmlkl.
Novinář také mlčel. Snad si oba představovali tu dávno zapomenutou tvář, v níž již nemohlo být ani stopy po někdejší rozhodnosti, na níž by se nejspíše rozzářil nechápavý úsměv, kdyby se k ní někdo obrátil s oslovením bratře Juanito.
“Zajímavé je, jak se po jeho odchodu proměnilo Hnutí národní síly,” promluvil posléze muž. “Jakmile bylo jasné, že se raněný už nevrátí mezi své voliče, bylo jim přečteno jeho provolání. Něco jako poslední vůle, kterou prý sepsal v dobách své síly.”
“Co bylo obsahem toho odkazu?”
“Názor, že připravované reformy nedají se provést a udržet bez trpělivosti, kázně, pořádku a důkladné přípravy. Že je třeba zbavit se nejdříve extrémistů zleva i zprava, že je nezbytně nutné, aby v čele Hnutí stála Silná ruka.”
“Byla připravena?”
“Jistě. Poprvé se objevila na shromáždění davů na Kulatém náměstí. Vystoupila na balkon radnice v bílé uniformě a promluvila do mikrofonu nezvykle vysokým zpěvavým hlasem. Z amplionů na ulicích i z rozhlasových přijímačů v domácnostech sliboval téměř ženský hlas dovést program bratra Juanita až do vítězného konce. Ten konec byl blízký. Téměř na dosah. Stačilo získat pro něj i ty, kteří jej odmítali. Všem bylo jasné, že boháči z Křesťanského venkova nenadchnou se nikdy pro konec, který by je připravil o jejich plantáže. A nikdo si neuměl představit, jaké prostředky hodlá Silná ruka užít proti nim. Bylo to tak pěkné a nepochopitelné, že se s tím mohlo jen souhlasit.”
“Dali Silné ruce své hlasy?”
“Ano, patrně neměli jinou volbu. Sotva však přestal Silnou ruku chránit vzdálený balkon radnice a ona sešla dolů, blíž k lidem, poznali, jak je malá. Tu nepřirozeně velkou hlavu neslo neduživé tělo, které se muselo ztrácet v sebesvětlejší a efektnější generálské uniformě.”
“Byli zklamaní?”
“Na to se nikdo neptal. Záhy vypukla v Evropě válka. Nebylo divné, že se v tom zmatku připravované reformy odložily. Válka vyžadovala větší tvrdost i tam, kde se neválčilo. Nepocítili ji příslušníci Křesťanského venkova, pro něž válečné poměry znamenaly nečekanou konjunkturu, neboť ceny ovoce, kávy i masa na světových trzích náležitě stouply. Tvrdý úder Silné ruky dopadl právě na opačnou stranu.


s. 118 – 120

Jedoucí vlak. Prales. Žena na pláži. Mrtvý muž u kraje silnice, tisícihlavý dav přede mnou, uvolněný mikrofon, který beznadějně klouže dolů po stojanu, bílá generálská uniforma, tmavé brýle a zase usměvavá tvář tajemníka, jede vedle mě v autě, lidé nám mávají, před námi je bron-zový pomník generála Lary. Zavřu oči, než bomba znovu vybuchne.
Ležím zpocený v panické hrůze a neodvažuji se pohnout. Mám pevně zavřené oči. Už nejsem sám. Je se mnou strach. Žiji. Ale měl jsem být mrtev. Stala se chyba. Kdo se ji pokusí napravit?
“Tak už se na mě usmějte.”
Říkají to jemně vykrojená ústa nad mírně ustupující bradou. Na tuhle tvář jsem si už zvykl. Vypadá přátelsky. Čtu v ní zájem, pochopení. Touhu mi pomoci. Lékař, který za mnou přichází několikrát denně.
Snažím se pohnout ústy. Alespoň ten úsměv naznačit. Je to nadlidská námaha.
“Dobrá,” říká vlídně “netrapte se tím. Pamatujete se na mě?”
Přikývnu očními víčky.
“Skvělé. A na co si ještě pamatujete? Víte, kdo jste?”
Dívám se na něho. Neodvažuji se uhnout pohledem. Ani oči zavřít. Vyloží si to jako mou nejistotu.
“Byl jste raněn,” pokračuje. “Převážně do hlavy. Stalo se vám to v autě.”
Stále se na něho upřeně dívám.
“Pamatujete si to?”
Nekývnu víčky. Jsem zaskočen. Nevím, jak reagovat. Za ním se něco pohne. To se otevřely dveře. Přeskočím pohledem na dva muže. Také jsou v bílých pláštích. Přistupují k mému lůžku.
“Tak co,” říká ten starý v brýlích. “Něco nového?”
Zachvěji se. Ale nevšimnou si toho.
“Dosud nic, profesore,” říká tiše přátelsky vyhlížející lékař. “Okolnosti úrazu si nepamatuje.”
“Normální amnézie,” zabručí třetí muž.
“Snad,” připustí můj lékař. “Snad se to upraví.”
“Chce to ještě pár dnů,” bručí muž.
Profesor na mě zkoumavě hledí.
“Rádi bychom pozvali vaši ženu,” začíná zvolna, “můžete nám říci, kde ji najdeme?”
Jsem dokonale zmaten. Dívám se, dívám a nedávám jim žádné znamení.
“Máte přece manželku a děti,” pokračuje profesor. “Kývněte hlavou. Pamatujete se na svou ženu?”
Upírám na něho nejistý pohled. Mluví tak přesvědčivě, že mě mate.
“No tak kývněte hlavou. Máte rodinu?”
Nepohnu se. Profesor odstupuje od lůžka. Druzí dva mu visí na ústech.
“Nejsem tak optimistický jako vy, kolego,” říká profesor třetímu lékaři. “Vypadá to na trvalejší ztrátu paměti.”
Oči se mi rozšíří. Ti tři si toho nevšimnou. Odcházejí. Ale já už jsem objevil cestu. Nevím, kam povede, ale jediná se mi zdá schůdná. Budu předstírat, že jsem ztratil paměť.
Můj lékař se změkčilými rty o mne pečuje. Není den, aby se mnou dvakrát i třikrát nepromluvil. Nevyzvídá. Zkoumá jen, zda v mé paměti nedošlo k onomu krátkému spojení, na něž všichni čekají. Den po dni jim připravuji zklamání.
“Nevíte ani, čím byste mohl být?”
Dívám se na své ruce.
“Nejspíš jsem byl nějaký obchodník.”
“Co takhle lékař?”
“O medicíně určitě nic nevím.”
“Inženýr?”
“Technika mi nikdy nepletla hlavu.”
Vymysleli si pro mě povídku. Našli mě prý pod skálou nedaleko auta, které shořelo. Aktovka s mými doklady a vůbec všechny stopy, vedoucí k mé minulosti, zůstaly v plamenech.
Pokyvuji chápavě hlavou. Nepovím jim, jak jsou naivní, nedivím se, jak neschopná je policie, když nevypátrá nikoho, kdo by mě postrádal.


Předchozí stránka Obsah Další stránka